Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Faktura VAT RR online

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (czyli czynnym podatnikiem VAT) i kupujesz produkty rolne od rolnika ryczałtowego (gdzie rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku VAT) należy pamiętać, że transakcja taka musi być właściwie udokumentowana. Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7% i nabywca dokonujący zakupu dolicza kwotę VAT do ceny uzgodnionej z rolnikiem ryczałtowym, wystawia fakturę RR, jeśli płaci gotówką to nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego. Jeśli zobowiązanie wynikające z faktury RR jest zapłacone przelewem na konto rolnika ryczałtowego w terminie nie później niż 14 dni (chyba że rolnik zawarł umowę z podmiotem i określił inny termin), nabywca będzie mógł odliczyć VAT naliczony w miesiącu, w którym dokonano zapłaty. Faktura VAT RR powinna być wystawiana przez nabywcę towarów, w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje dostawca, a kopię nabywca.

Na mocy art. 116 ust. 2 ustawy o VAT faktura VAT RR powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 • nazwy nabytych produktów rolnych;
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób;
 • dodatkowo faktura VAT RR powinna zawierać podpisane oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt3 ustawy o podatku od towarów i usług".


Więcej informacji na stronie: http://www.efaktury.org/faktura_rr (faktura RR)
Słowa kluczowe: rolnik, rolnik ryczałtowy, produkty rolne, faktura vat rr, faktura rr, faktura w rolnictwie, faktura vat w rolnictwie, faktury rolne, faktura vat, faktury dla rolnika
Data aktualizacji: 05/07/2014 12:37:17

Traktowanie odsprzedaży (refakturowania) mediów w podatku dochodowym od osób prawnych

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych na własny rachunek. Oprócz czynszu i opłaty eksploatacyjnej Spółka fakturuje również niektóre media, takie jak: energia...

Czy można co miesiąc opodatkowywać podatkiem VAT dodatnie saldo obrotu opakowaniami zawrot...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4, art. 217 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29...

Prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabywane tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dokumentujących zakup samochodów o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Warszawa-Wola Warszawa 01-381 ul. Powstańców Śląskich 2D

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnicę Wola gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 31101010100166072221000000 VAT 78101010100166072222000000 PIT 28101010100166072223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Korekta błędnie wystawionej faktury VATWniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnychWystawianie faktur VAT na zaliczkę na utrzymanie części wspólnej i fundusz remontowy oraz faktury VAT za mediaFaktury korygujące do faktur VAT RRPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługi reklamowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.