Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak wystawić fakturę (z jaką stawką) w przypadku, gdy zawierać ona ma elementy (takie jak np. transport) opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx kierując się dyspozycją art. 14a, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo doręczone w dniu 06.08.2004 r. w sprawie wystawiania faktur oraz stawki podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usług polegających na organizowaniu imprez artystycznych dla zleceniodawców (symbol PKD 7487B) wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku VAT, w tym stawek podatkowych dla świadczonych przez podatników usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, zamieszczając w art. 8 ust. 3 ww. ustawy zapis, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Każdy podatnik zobowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania.

Z treści złożonego pisma wynika, że spółka świadczy usługi polegające m.in. na organizowaniu imprez artystycznych dla zleceniodawców, oznaczonych symbolem wg PKD 7487B.

W katalogu PKD pod ww. symbolem wyszczególnione są usługi: działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. Podklasa ta obejmuje min.: działalność agentów i agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej.

Ww. działalność według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług została zaklasyfikowana do Działu 74 jako: usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe, w którym pod symbolem 74.84 wymienione zostały usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Przedmiotowe usługi jako nie wymienione w załączniku nr 4 do ustawy (wykaz usług zwolnionych od podatku) a także w załączniku nr 3 (wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%) podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT według stawki podstawowej - 22% VAT.

Kwestia sposobu wystawiania faktur VAT została w sposób szczegółowy uregulowana w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 97, poz. 971 z dnia 1 maja 2004 r.)
Słowa kluczowe: stawki podatku, usługi kulturalne
Data aktualizacji: 16/10/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość ujmowaniaw deklaracji VAT-7 otrzymywanych i wystawianych przez podatnika faktur

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka cywilna AIRTRANS świadczy usługi spedycyjne polegające na organizowaniu, na życzenie klientów, przewozu towarów transportem lotniczym na terenie Wspólnoty Europejskiej oraz do krajów trzecich...

Urząd Skarbowy Brzeziny 95-060 ul. Sienkiewicza 16

Zasięg terytorialny miasta Brzeziny gminy Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów powiaty brzeziński województwo łódzkie Konta bankowe CIT 26101013710014142221000000 VAT 73101013710014142222000000 PIT 23101013710014142223000000 budżetowe pozostałe...

Rozliczenia podatku z tytułu zapłaty zaliczki za zakup linii technologicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką wystawić fakturę przy sprzedaży ciągnika zakupionego na fakturę VAT-MARŻA?

W dniu 28.02.2005r. Paweł ......, prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ............, wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie świadczonych usług marketingowych na rzecz kontrahenta z Unii EuropejskiejOpodatkowanie podatkiem od towarów i usług i sposób dokumentowania udzielanych premii pieniężnychCzy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do wynajmowanych samochodów osobowych?Zwrot zaliczki z tytułu umowy najmu (bez zerwania umowy), a prawo do wystawienia korekt faktur i rozlicznia ich przez odbiorcęWystawianie faktur walutowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.