Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za częściowe wykonanie usługi?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Spółki w części dotyczącej daty powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania usług instalacji okablowania strukturalnego nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka wykonuje usługi instalacji - okablowania strukturalnego. Firma przewiduje zakończenie wykonania usługi w miesiącu czerwcu 2005 r. natomiast w miesiącu lutym 2005 r. wystawi fakturę za częściowe wykonanie usługi. Zapytanie Podatnika dotyczy momentu zaliczenia do przychodów należności wynikającej z faktury za częściowe wykonanie usługi, wystawionej w miesiącu lutym 2005 r. Zdaniem Spółki należny przychód wynikający z w/w faktury należy zaliczyć do przychodów roku 2004 - jeśli faktura ta zostanie wystawiona do czasu sporządzenia bilansu za 2004 r., natomiast jeśli faktura zostanie wystawiona po sporządzeniu bilansu za 2004 r. przychód należy zaliczyć do roku 2005.

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, 654 ze zm.) za datę powstania przychodu należnego uważa się z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach. Zasadą jest zatem, że datą powstania przychodu należnego jest dzień wystawienia faktury a jeżeli jej nie wystawiono lub wystawiono w innym terminie, przychód powstaje w ostatnim dniu miesiąca w którym zaistniała jedna z wyżej wymienionych okoliczności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że faktura za częściowo wykonane usługi wystawiona zostanie w miesiącu lutym 2005 r. a zatem będzie stanowić przychód należny tego miesiąca jeżeli z zawartej umowy wynika obowiązek wystawienia faktury po częściowym wykonaniu usługi.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura częściowa, moment powstania przychodów, podatek dochodowy od osób prawnych
Data aktualizacji: 28/05/2011 00:15:33

Czy po 1 czerwca 2005 r. można odliczać całą kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystaw...

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że Pana stanowisko zawarte we...

Jak należy udokumentować sprzedaż usług finansowanych z ZFŚS, w części pokrywanej przez pr...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po...

Czy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ujęcie ww. faktury w ewide...

Na podstawie 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

CIT - w zakresie ustalania rozliczeń przychodów i kosztów realizacji kontraktu pomiędzy Li...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Podatek VAT na podstawie noty korygującej wystawionej do faktury VAT marża?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób dokumentowaniaCzy kursy walut przez Spółkę przyjęte do wyceny wpłaconych należności i zapłaconych zobowiązań są prawidłowe?Urząd Skarbowy Polkowice 59-100 ul. Zachodnia 10Urząd Skarbowy Sierpc 09-200 ul. Piastowska 48Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe za samochód ciężarowy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.