Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VAT

DECYZJA

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.03.2006 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 10.03.2006 r. Nr PDII/415/1/21/06 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmawia uwzględnienia zażalenia o zmianę zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 31.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie możliwości odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VAT.Opisując stan faktyczny Podatnik wskazał, iż od Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał fakturę VAT z dnia 30.11.2005 r. za montaż wodomierza, jednakże - Jego zdaniem - z uwagi na nie poniesienie w 2005 r. wydatku w kwocie na którą opiewała ww. faktura - 181,39 zł - nie ma prawa do odliczenia tych wydatków. Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 10.03.2006 r. Nr PD II/415/1/21/06, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu stwierdził, iż stanowisko Podatnika przedstawione w ww. wniosku jest nieprawidłowe, bowiem w myśl obowiązujących przepisów przedstawiona przez Podatnika faktura VAT stanowi podstawę do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym.Na niniejsze postanowienie Podatnik złożył zażalenie, podtrzymując wcześniej prezentowane stanowisko. W Jego ocenie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu błędnie przyjął, że za montaż wodomierzy zapłacił On na przestrzeni 2002-2005 r. We wniosku o interpretację nie było mowy o żadnej zapłacie bowiem Podatnik powoływał jedynie zapis zawarty na fakturze, że "należność zostanie uregulowana z wcześniejszych wpłat wnoszonych w latach 2002-2005."Podatnik uważa, że wystawiając taką fakturę Spółdzielnia naraziła Go na skutki złamania przepisów podatkowych.Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy oraz argumentami Strony podniesionymi w zażaleniu, stwierdził, że interpretacja udzielona przez organ pierwszej instancji jest prawidłowa, co niżej uzasadnia. Jak wynika z dokumentacji zgromadzonej w niniejszej sprawie, na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, zdecydował o ponoszeniu przez jej członków od dnia 1.01.2002 r. - zaliczkowych wpłat na poczet montażu wodomierzy.Miesięczna zaliczka z tego tytułu pobierana od Podatnika wynosiła 4 zł.W dniu 30.11.2005 r. ww. Spółdzielnia na nazwisko Podatnika wystawiła fakturę VAT opiewającą na kwotę 181,39 zł za wykonanie usługi - montaż wodomierza.Na wystawionym dokumencie (który nie posiada żadnych adnotacji dot. lat 2002-2005 - na co powołuje się Strona) widnieje zapis " Nie należy uiszczać kwoty wynikającej z faktury. Należność zostanie uregulowana z wnoszonych opłat na legalizację wodomierzy w czynszu." Powyższe oznacza, że wystawca faktury umieszczając na niej informację o rozliczeniu należności za wykonaną usługę z wpłatami z czynszu, dokonał wyboru formy zapłaty za tę usługę, poprzez potrącenie wierzytelności z innej należności. Odstąpił tym samym od dokonania fizycznej zapłaty za tę właśnie fakturę.Przyjęty przez Spółdzielnię sposób rozliczenia się z jej członkiem nie stanowi podstawy do uznania, że należność wskazana na wystawionej fakturze nie została uregulowana.Przedłożone w rozpatrywanej sprawie dokumenty jednoznacznie świadczą, że już od 2002 r. Strona ponosiła zaliczkowe wpłaty na poczet usługi, która rozliczona została ostatecznie w listopadzie 2005 r. W tym też miesiącu wystawiono fakturę za wykonaną usługę - montaż wodomierza.Takie działanie Spółdzielni może świadczyć o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom jej członków, bowiem pozwalając na ratalne (zaliczkowe) ponoszenie wydatków związanych w wykonywaną usługą - montażem wodomierzy, unika ona jednorazowego obciążenia spółdzielców znaczną kwotą.Zgodnie z zapisem art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.ekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - wysokość wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.Skoro więc na przestrzeni lat 2002-2005 Podatnik ponosił zaliczkowe wydatki - swoiste przedpłaty na wykonanie usługi - montaż wodomierzy - (co jednoznacznie zostało przez Niego potwierdzone do protokołu spisanego w dniu 18.05.2006 r.) i w latach wcześniejszych nie posiadał faktury, która umożliwiłaby Mu odliczenie tych wydatków, to obecnie otrzymana faktura stanowi postawę dokonania ich odliczenia od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zauważa, iż ulgi podatkowe w tym te na remont i modernizację lokalu mieszkalnego nie są obligatoryjne, podatnik może z nich skorzystać lub nie.Stwierdzić jednakże należy, iż w rozpatrywanej sprawie, w sytuacji kiedy na przestrzeni lat 2002-2005 dokonywane były wpłaty zaliczkowe na montaż wodomierzy dokonany w 2005 r., a w latach poprzedzających rok 2005 nie wystawiano na tę okoliczność faktur w związku z czym Podatnik nie mógł skorzystać z odliczenia, obecne postępowanie Spółdzielni należy uznać za zasadne. Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak na wstępie.
Słowa kluczowe: faktura vat, ulga remontowa
Data aktualizacji: 08/08/2011 01:57:00

Miejsce świadczenia usług - art.28b ust. 1 i art. 28e ustawy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość wystawienia faktury zaliczkowej na materiały budowlane wchodzące w skład usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wymiana i archiwizowania e-faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Jarocin 63-200 ul. Kościuszki 21

Zasięg terytorialny miasta gminy Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków powiaty jarociński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 33101014690000682221000000 VAT 80101014690000682222000000 PIT 30101014690000682223000000 budżetowe pozostałe...

Wystawianie faktur wewnętrznych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.03.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Do jakiej wysokości i na kogo powinny być wystawione rachunki za zakup materiałów i usług związanych z budową budynku mieszkalnego?Czy można odliczyć VAT od paliwa od wynajmowanego samochodu?2.Czy można odliczyć VAT od faktur za najem samochodu?WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium NiemiecCzy zakupy towarów związanych z obchodami święta branżowego w Spółce, potwierdzone fakturami VAT, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego?Czy wykonywane na terytorium państwa unijnego tj. Belgii, usługi produkcji pieczywa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.