Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obciążenie najemcy odszkodowaniem z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego a wystawienie faktury VAT

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 26.10.2005 r. (znak DF/7246 z datą wpływu 31.10.2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 14.11.2005 r., znak DF/7596/05, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatku od towarów i usług, w części dotyczącej udokumentowania fakturą VAT wypłaty odszkodowania za zajmowanie przez stronę lokalu użytkowego bez tytułu prawnego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.

W dniu 31.10.2005 r., Podatnik w tut. Urzędzie złożył wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Podatnik wypowiedział umowę najmu lokalu użytkowego w związku z zaleganiem przez najemcę w opłatach czynszowych. Z dalszej części pisma wynika, iż pomimo wypowiedzenia i wygaśnięcia umowy najmu najemca nie opuścił lokalu. W związku z tym Podatnik obciąża najemcę odszkodowaniem z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii czy opodatkowanie podatkiem od towarów i usług i dokumentowanie powyższe czynności fakturą VAT następuje z chwilą obciążenia kontrahenta kwotą odszkodowania czy też z chwilą wpłaty odszkodowania na rzecz Spółki. Zdaniem Podatnika odszkodowanie za zajmowanie lokalu użytkowego bez tytułu prawnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym zarówno obciążenie kwotą odszkodowania jak i zapłata tego odszkodowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem i nie należy w tym wypadku wystawiać faktury VAT.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie:

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Spółka obciąża podmiot - byłego najemcę lokalu użytkowego odszkodowaniem za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (po uprzednim wypowiedzeniu umowy najmu oraz wygaśnięciu łączącego strony stosunku prawnego spowodowanych zaleganiem przez kontrahenta w opłatach czynszowych). Kwota ta jest odszkodowaniem (równym wysokości dotychczasowego czynszu) dla właściciela nieruchomości, za to że jego nieruchomość jest zajmowana pomimo rozwiązania umowy, czyli bez podstawy prawnej. W postanowieniu Nr PUS.II/443/179/2005/JZ z dnia 16.01.2006r., Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdził, iż odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego będące ekwiwalentem z tytuły nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W związku zatem z faktem, iż czynność powyższa nie podlega opodatkowaniu podatkiem, nie powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Dlatego też zarówno obciążenie kwotą odszkodowania kontrahenta przez Podatnika jak i wpłata odszkodowania na rzecz Spółki nie powodują powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Stosownie z kolei do art. 106 ust. 1 ustawy, Podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkowa bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Z przepisu powyższego wynika, iż fakturę VAT wystawia się w celu udokumentowania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług co przy uwzględnieniu faktu, iż czynność opisana przez Spółkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem oznacza, iż Podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

Mając to na uwadze stwierdzić należy, iż stanowisko Podatnika przedstawione w zapytaniu należy uznać za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura, odszkodowania, opodatkowanie, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 23/11/2011 16:06:43

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zaku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zasadne jest nienaliczanie podatku VAT w przypadku wystawiania faktury na przedmiotowe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przy umowie najmu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach, działając na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie momentu...

Urząd Skarbowy Otwock 05-400 ul. Matejki 4

Zasięg terytorialny miasta Józefów, Otwock gminy Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna powiaty otwocki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 22101010100167372221000000 VAT 69101010100167372222000000 PIT...

Czy dla udokumentowania otrzymanych dopłat do wody i ścieków należy wystawić dla Urzędu Gm...

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 17...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Cczy prawidłowo Podatnik rozpoznał datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług pomiędzy 31.01.2006 r. a 07.02.2006 rCzy w sytuacji przedstawionej w piśmie można wystawić fakturę korygującą na podobny towar, czy tylko na ten, który jest reklamowany?Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odpłatność za wypoczynek, którą pokrywa pracownik?Dokumentowanie otrzymanego skontaZainteresowany nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT z faktur z tytułu zakupów związanych z realizacją projektu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.