Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiazek wystawienia faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 stycznia 2008 r. i 13 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT - jest prawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony wniosek uzupełniony pismami z dnia 10 stycznia 2008 r. i 13 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku, jak również pismach stanowiących jego uzupełnienie przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, której przedmiotem są badania i analizy techniczne, zamierza Pani zlecić Stacji Chemiczno-Rolniczej, będącej jednostką budżetową, wykonanie analiz chemicznych gleby, roślin, pasz. Podmiot ten pobiera opłaty zgodnie z cennikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 148, poz. 1071). Dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty jest kwitariusz, na którym brak wyszczególnienia stawki podatku od towarów i usług. Wykonanie analiz będzie zlecane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto wskazuje Pani, iż w 2006 r. kontrahent wystawiał faktury VAT. Otrzymała Pani także zaświadczenie z właściwego miejscowo dla kontrahenta urzędu skarbowego, z którego wynika, że Stacja jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy kontrahent zobowiązany jest wystawić fakturę VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stacja Chemiczno Rolnicza winna wystawić fakturę VAT. Podkreśla Pani, iż obowiązek ten wynika z następujących względów: usługi badania gleby zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane jako usługi w zakresie badań i analiz technicznych PKWiU 74.30, usługi o takim PKWiU w ustawie o podatku od towarów i usług nie są wymienione jako zwolnione czy objęte inną stawką podatku od towarów i usług niż 22% oraz nie są wyłączone z opodatkowania na mocy art. 6 wskazanej ustawy, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2006 r. nie określa rodzaju wystawionego dokumentu księgowego ani stawki podatku od towarów i usług, a jedynie górną granicę wartości usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10, art. 120 ust. 16.

W myśl zaś § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Uwzględniając powyższe a także biorąc pod uwagę, iż kontrahent Pani jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, transakcje dokumentujące nabycie usług dotyczących analizy chemicznej gleb, roślin i pasz dla potrzeb prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, o ile czynności te podlegać będą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, winny być dokumentowane fakturą wystawioną na Panią, jako podmiot mający status podatnika podatku od towarów.

Wskazać należy także, iż w udzielonej interpretacji tut. organ nie zajął stanowiska odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowych czynności, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Jednocześnie mając na uwadze, że Pani jest stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla wykonawcy zleconych czynności, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 18/05/2012 18:59:00

Czy kupując taki rodzaj samochodu z wyciągiem ze świadectwa homologacji Wnioskodawczyni mi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku VAT wynikającego z wystawionych przez Wnioskodawcę i niezapłaconych prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. refakturowania usługi pocztowej

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani X z dnia 9 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej...

Efaktury.org szybki i wygodny sposób na wystawianie dokumentów

W Polsce możliwość rozliczania się za pomocą e-faktur istnieje już od 2005 r. Wciąż jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że e-dokumenty mają taką samą moc prawną, jak te wystawione w sposób tradycyjny. Co więcej, korzystanie z tego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony?W jakiej formie, przy pomocy jakich dokumentów syndyk winien rozliczać podatek VAT i jak ma się rozliczyć z Urzędem SkarbowymCzy można anulować błędnie wystawione faktury?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji konferencji/szkoleniaSpółka złożyła zapytanie, czy dokonuje prawidłowej wyceny transakcji zagranicznych oraz operacji na rachunku walutowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.