Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku VAT z faktury stwierdzającej wykonanie usługi transportowej

Ze złożonego wniosku wynika, iż od 1 stycznia 2005r. w celu świadczenia usług Spółce. Spółka wynajmuje jako podwykonawców inne firmy transportowe, które za wykonane usługi wystawiają faktury ostatniego dnia każdego miesiąca z terminem płatności 30dni. Spółka zauważa , iż zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) u podatnika dokonującego odliczenia z faktur dokumentujących czynności, których termin obniżenia podatku należnego określony jest na zasadach ogólnych chociaż wykonanie powyższych usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego u wykonawcy usługi transportu towarów taborem samochodowym w szczególnym momencie, określonym w art. 19 ust. 13 pkt 2 ww. ustawy o VAT. Spółka stoi na stanowisku, że podatek naliczony VAT za usługę transportową z faktur wystawionych przez podwykonawców należy odliczyć zgodnie ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego, czyli w momencie dokonania płatności - nie później niż 30 dnia od daty wykonania usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11,12,16 i 18.

Zatem mając na uwadze powyższe należy uznać, że w odniesieniu do usług transportowych w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 podatnik nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za okres, w którym otrzymał fakturę dokumentującą wykonanie powyższych usług (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).

W myśl art. 86 ust. 11 ww.ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. organ podatkowy uznał, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, usługi transportowe
Data aktualizacji: 25/02/2011 06:59:19

Faktura VAT z tytułu najmu, w skład której wchodzą opłaty za media

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Częściowe odliczenie podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną oraz refakturowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można przesyłać faktury poprzez email?

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok, rozwiązując tym samym dotychczasowe wątpliwości związane z przesyłaniem faktur drogą elektroniczną. Uznał, że faktura wysłana drogą mailową albo faksem, jest tak samo ważna jak faktura papierowa...

Czy wnioskodawca może zmienić dane nabywcy na otrzymanej fakturze VAT za pomocą noty koryg...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowiskopodatnika...

Wystawianie faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowość wystawienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych e-mailem (w formacie PDFCzy Spółka pobierając opłaty za nielegalny pobór energii ma obowiązek wystawiać faktur VAT i naliczać podatek należny?Jak należy dokumentować koszty osobowe i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomieszczeń biurowych ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w częściPytane dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług kaucji wpłacanej na rachunek gwarancyjny
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.