Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez PKS, PKP, MZK, dokumentującej sprzedaż biletów miesięcznych

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z poźn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8.11.2006 r., który wpłynął do organu podatkowego w dniu 9.11.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez PKS, PKP, MZK, dokumentującej sprzedaż biletów miesięcznych jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9.11.2006 r. wpłynął do Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony o podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Podatnika w dniu 24.11.2006 r. oraz w zakresie stanu faktycznego dnia 10.01.2007 r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cyt. ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Podatnik zwrócił się do tut. Organu Podatkowego o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturze wystawionej przez np. PKS, PKP, MZK dokumentującej sprzedaż nabywanych przez Spółkę biletów miesięcznych na dojazdy pracowników do pracy, ponieważ jest to świadczenie dla pracownika uznane za koszt uzyskania przychodu.

Spółka będzie nabywać bilety miesięczne z zamiarem nieodpłatnego ich przekazania pracownikom na dojazdy do pracy z miejscowości zamieszkania położonych poza Wrocławiem oraz we Wrocławiu.

Odnosząc się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowa ocena istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego dokonywana jest w oparciu o kryterium związku nabytych towarów i usług z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu z 10.01.2007 r. Podatnik wyjaśnia, że będzie nabywać bilety miesięczne od np. PKS, PKP, MZK na dojazdy do pracy, z zamiarem nieodpłatnego ich przekazania pracownikom. W tym przypadku nabycie przez Spółkę biletów miesięcznych nie będzie skutkować powstaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż, jak wynika z opisu stanu faktycznego, jeszcze przed dokonaniem zakupu Podatnik uznał, że bilety będą przedmiotem nieodpłatnej czynności, a więc niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec braku związku nabycia biletów z wykonywanymi przez Podatnika czynnościami opodatkowanymi nie ma znaczenia dla oceny istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego fakt, że wydatki poniesione na bilety miesięczne będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Powyższe oznacza, że stanowisko Podatnika wyrażone w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na fakturze wystawionej przez np. PKS, PKP, MZK dokumentującej sprzedaż nabywanych przez Spółkę biletów miesięcznych na dojazdy pracowników do pracy, ponieważ jest to świadczenie dla pracownika uznane za koszt uzyskania przychodu, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Słowa kluczowe: bilety, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 15/01/2013 12:00:01

Pytanie dotyczy ustalenia okresu w jakim, na podstawie otrzymanego duplikatu faktury, Spół...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jest uzasadnienia dla konieczności dokonania korekty przedmiotowych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wpłaty dotyczące opłat za internet dokumentowane wyciągami z banku będą stanowiły pods...

Na podstawie art. 14a, 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione...

Czy można rozliczyć fakturę VAT o wartości zerowej?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w piśmie z dnia 12.07.2004r. wynika, iż podatniczka jest dystrybutorem firmy holenderskiej na obszar Polski. W ramach stałej współpracy z firmą holenderską Strona otrzymała produkty przeznaczone na...

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzenia od kontrahenta z innego kraju UE

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe samochodu marki VolvoRefakturowanie przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów eksploatacji garażyMożliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychoduDotyczy korekty podatku naliczonego w 2004 r., w związku z wystawieniem przez kontrahenta w 2005 r. faktur korygujących, dokumentujących rabatCzy wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.