Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób rozliczać podatek VAT gdy faktura ma dwie pozycje sprzedaż i transport a usługa transportowa jest ściśle związana ze sprzedżą towarów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie powstania obowiązku podatkowego związanego z dostawą towarów jest prawidłowe.

W dniu 19.10.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka przy transakcji sprzedaży dostarcza towar do miejsca wskazanego przez klienta. Na fakturze sprzedażowej są wtedy dwie pozycje: wartość towaru i usługi transportowej. Usługa ta jest ściśle związana ze sprzedażą towarów dla danego kontrahenta. Przedmiotem zapytania jest ustalenie czy w przypadku tak wystawionej faktury obowiązują Spółkę szczególne uregulowania w zakresie powstania obowiązku podatkowego dotyczącego tej usługi transportowej, czy podatek VAT z tego tytułu powinien być rozliczany na zasadach ogólnych? Wyrażono stanowisko, że obowiązek podatkowy jest związany z dostawą towaru.

W oparciu o wyżej opisany, przyjęty stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako prawidłowe, na podstawie następujących przepisów prawa:

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót będący kwotą należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.W oparciu o art. 11(A) VI Dyrektywy, na którym wzoruje się art. 29 można stwierdzić, że na całość świadczenia należnego od nabywcy, będącego kwotą należną (obrotem) składają się m.in. wydatki nadzwyczajne, takie jak prowizja, koszty pakowania, transportu oraz ubezpieczenia naliczane nabywcy lub klientowi przez dostawcę. Podstawa opodatkowania obejmuje więc wówczas również koszty transportu, jeżeli są one bezpośrednio związane z daną dostawą i zwracane są przez nabywcę dostawcy w zakresie uiszczanej należności. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucony jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego czyli dostawy towaru. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14b § 1 i § 2 ustawy- Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: dostawa towarów, sprzedaż towarów
Data aktualizacji: 13/01/2013 09:00:01

Kurs, jaki ma zastosowanie w przypadku przeliczenia faktury wystawionej w walucie EURO

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korygowanie faktur dokumentujących usługi, które nie zostały wykonane na rzecz kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nabywca od rolnika zmrożonych mysz, szczurów i świnek morskich wystawia fakturę VAT RR?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w...

Podatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z...

Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, z zm.) Naczelnik...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowanie usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowegoMożliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług w związku ze zmianą przeznaczenia remontowanego budynkuCzy Spółka będzie miała prawo zaliczyć wydatki poniesione na przedmiotową usługę kompleksową do kosztów uzyskania przychodów ?Czy podmiot posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego ?Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.