Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Według jakiego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy przeliczać faktury korygujące

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 22.08.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.08.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 28.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. według jakiego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy przeliczać faktury korygujące, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka kupuje towary z kraju należącego do Unii Europejskiej. Następnie otrzymuje faktury za zakup tych towarów. Do niektórych faktur otrzymuje faktury korygujące. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak towarów w dostawie lub otrzymanie towaru niezgodnego z zamówieniem, otrzymanie towaru uszkodzonego lub błąd w cenie. Dla celów podatku dochodowego Spółka nie wystawia faktury wewnętrznej. Wartość faktury korygującej przeliczana jest po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu jej wystawienia. W celu rozliczenia rozrachunków wartość faktury korekty jest potrącana z bieżących płatności dla danego kontrahenta.Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku wzajemnej kompensaty nie powstają różnice kursowe. W związku z powyższym faktury korekty powinny być przeliczane według średniego kursu NBP z dnia ich wystawienia.W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu stanowisko Strony jest prawidłowe. W przypadku wzajemnego potrącenia wierzytelności nie dochodzi do efektywnej zapłaty w pieniądzu, a więc faktycznie nie następuje realizacja powstałych różnic kursowych. Realizacja powstałych różnic stanowi warunek zaliczenia ich zarówno do przychodów, jak i kosztów podatkowych. Reasumując w rzeczonej sprawie zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Statuuje on generalną zasadę zobowiązującą podatnika do przeliczania kosztów według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poniesienia kosztu, a więc w tym wypadku na dzień wystawienia faktury korekty.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Pouczenie

1. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów skarbowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).2. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: faktura korygująca, różnice kursowe, zakup towarów
Data aktualizacji: 13/03/2012 00:01:58

Kiedy pracodawca może uznać fakturę jako koszt uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynności w zakresie geodezji i kartografii podlegają ustawie o VAT? Czy za ww. czynno...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Busko-Zdrój 28-100 ul. 12 Stycznia 17

Zasięg terytorialny miasta gminy Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica powiaty buski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 04101012380800992221000000 VAT 51101012380800992222000000 PIT...

Odliczenie podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione przed dn...

Na podstawie art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 27 czerwca 2006r. przez Podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług związanych z cyklem szkoleń dla pracownika (na tle przepisów obowiązujących w 2009rOdliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej opłatę z tytułu uszkodzenia leasingowanego samochodu ciężarowegoCzy wniesienie aportu do spółki cywilnej, udokumentowane Fakturą VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zbiorczej dokumentującej zakup paliwa do samochodów ciężarowychOkreślenie momentu obniżenia podatku należnego na skutek wystawienia wewnętrznej faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.