Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Według jakiego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy przeliczać faktury korygujące

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 22.08.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 25.08.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 28.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. według jakiego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy przeliczać faktury korygujące, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka kupuje towary z kraju należącego do Unii Europejskiej. Następnie otrzymuje faktury za zakup tych towarów. Do niektórych faktur otrzymuje faktury korygujące. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak towarów w dostawie lub otrzymanie towaru niezgodnego z zamówieniem, otrzymanie towaru uszkodzonego lub błąd w cenie. Dla celów podatku dochodowego Spółka nie wystawia faktury wewnętrznej. Wartość faktury korygującej przeliczana jest po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu jej wystawienia. W celu rozliczenia rozrachunków wartość faktury korekty jest potrącana z bieżących płatności dla danego kontrahenta.Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku wzajemnej kompensaty nie powstają różnice kursowe. W związku z powyższym faktury korekty powinny być przeliczane według średniego kursu NBP z dnia ich wystawienia.W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu stanowisko Strony jest prawidłowe. W przypadku wzajemnego potrącenia wierzytelności nie dochodzi do efektywnej zapłaty w pieniądzu, a więc faktycznie nie następuje realizacja powstałych różnic kursowych. Realizacja powstałych różnic stanowi warunek zaliczenia ich zarówno do przychodów, jak i kosztów podatkowych. Reasumując w rzeczonej sprawie zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Statuuje on generalną zasadę zobowiązującą podatnika do przeliczania kosztów według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poniesienia kosztu, a więc w tym wypadku na dzień wystawienia faktury korekty.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Pouczenie

1. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów skarbowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).2. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: faktura korygująca, różnice kursowe, zakup towarów
Data aktualizacji: 13/03/2012 00:01:58

Pytanei dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług w za...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.01.2007r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 14.02.2007r.), uzupełniony pismami z...

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy proponowany przez Wnioskodawcę sposób potwierdzenia otrzymania korekty e-mailem jest z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Dzierżoniów 58-200 ul. Pocztowa 14

Zasięg terytorialny miasta Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna gminy Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza powiaty dzierżoniowski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 88101016740008952221000000 VAT 38101016740008952222000000 PIT...

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i mozliwość zastosowania preferencyjnej 0% stawk...

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 3.01.2006 r., znak: CHEM 7 2006...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego od paliwaCzy Spółka pobierając opłaty za nielegalny pobór energii ma obowiązek wystawiać faktur VAT i naliczać podatek należny?Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej premie pieniężnąCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur za paliwo służące do napędu motocykla, wykorzystywanego do działalności opodatkowanej?Odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem sprzętu i samochodów, służących zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.