Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów - pytanie odnosi się do prawidłowości dokonywania rozliczeń podatku należnego i naliczonego

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), art. 20 ust. 5 i 6 oraz art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 86 ust. 10 pkt 2, art. 86 ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku.

Podatnik w dniu 19.08.2005 r. zwrócił się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów w oparciu o ustawę z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym we wniosku pytający realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów. Kontrahent unijny przed dostawą towaru wysyła fakturę. Stąd też zdarza się, że towar otrzymywany jest w miesiącu następnym po miesiącu, w którym kontrahent wystawił fakturę.

Podatek należny i naliczony podatnik rozlicza w miesiącu, w którym wystawiona została faktura, pomimo, że nie dysponuje towarem od dostawcy. Pytanie podatnika odnosi się do prawidłowości dokonywania rozliczeń podatku należnego i naliczonego w wyżej przedstawionej sytuacji.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym. W odpowiedzi na zapytanie podatnika należy stwierdzić:

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), kwotę podatku naliczonego stanowi m. in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Stosownie zaś do treści art. 86 ust. 10 pkt 2 powołanej ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawcy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

W myśl art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Ponieważ problem przedstawiony przez pytającego we wniosku odnosi się do kwestii obowiązku podatkowego we wewnątrzwspólnotowym nabyciu, to należy wskazać na zastosowanie art. 20 ust. 5-9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia z zastrzeżeniem ust. 6-9. Stosownie zaś do art. 20 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jak wynika z powyższego obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z dniem wystawienia faktury .

Zatem należy stwierdzić, iż stanowisko pytającego w tej kwestii jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura, nabycie wewnątrzwspólnotowe, odliczenie podatku od towarów i usług, powstanie obowiązku podatkowego
Data aktualizacji: 09/01/2013 09:00:01

W zakresie opodatkowania rabatów/bonusów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie wynajmu szalunków Oddziałowi w Irlandii przez Jednostkę Macierzystą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Na jaki dzień powinno się ustalić moment powstania przychodu z tytułu wykonanej usługi bud...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie:art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 1c pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Dotyczy zastosowania przepsiu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem (l. dz. 3270 05)...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu samochodu sa...

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 27.06.2005r. i uzupełnionego o znaki opłaty skarbowej w dniu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?Księgowość Pabianice, kredyty a prowadzenie działalnościUrząd Skarbowy Łęczyca 99-100 ul. al. Jana Pawła II 17Czy przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT RR na rzecz spólki cywilnej będącej rolnikiem ryczałtowym?Pytanie dotyczy prawidłowości przeliczania kwot na fakturze podanych w walucie obcej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.