Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy jest możliwe i poprawne zastosowanie prezentowanego wyżej umownego podziału procentowego wykonywanych prac przy ustalaniu podstawy opodatkowania?

Podatnik podpisał 3-letni kontrakt na wykonywanie usług polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji obiektów mostowych otrzymując wynagrodzenie ryczałtowe.

W ramach tego kontraktu wykonuje usługi:oczyszczania dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwania śniegu i lodu PKWiU 90.00.30-00.00zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych PKWiU 01.41.12-00.00 roboty murarskie PKWiU 45.25.50-00.00 i roboty ogółnobudowlane związane z nawierzchnią dróg, ulic i innych tras dla pieszych i zmotoryzowanych PKWiU 45.23.12.-00.00Do dnia wejścia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Podatnik fakturował swoje usługi opodatkowując je stawką 7%, gdyż usługi zakwalifikowane do PKWiU 01.4112-00 stanowiły niewielką część wykonywanych prac.

Obecnie, z uwagi na zróżnicowanie stawek według których zostały opodatkowane świadczone usługi, dokonał umownego podziału miesięcznego ryczałtu w następujący sposób:usługi PKWiU 90.00.30 - 00.00 stanowią 75% wykonywanych prac, usługi PKWiU 01.41.12-00.00 stanowią 10% wykonywanych prac, usługi PKWiU 45.25.50-00.00 i PKWiU 45.23.12.-00.00 stanowią 15% wykonywanych prac.Ocena prawna stanu faktycznego.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i 120 ust. 16.

W § 12 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2002r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) Minister Finansów skonkretyzował wymogi stawiane fakturom.

Wskazał, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Zgodnie z ust. 7 tego przepisu w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Odnosząc się do przedstawionego sposobu obliczenia podstawy opodatkowania należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku VAT oraz akty wykonawcze do tej ustawy nie precyzują w jaki sposób Podatnik, który otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone usługi opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT, powinien obliczać podstawę opodatkowania.

Bez względu na okoliczności wystawiona faktura powinna spełniać wymogi § 12 rozporządzenia VAT zaś wykazane wartości wraz z przyporządkowanymi stawkami podatku powinny w sposób jak najpełniejszy odzwierciedlać rzeczywistą wartość poszczególnych usług.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, stawki podatku, wynagrodzenie ryczałtowe
Data aktualizacji: 13/01/2013 03:00:01

Czy prowadząc gospodarstwo agroturystyczne mogę wystawiać rachunki dla firm, których praco...

Działając na podstawie:art. 14a 1 i 4, art. 14b 1 - 4, art. 87 1, 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2005 r. (.) o...

Czy wydatki z tytułu korzystania z Internetu spółka cywilna może zaliczyć do kosztów uzysk...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4 w związku z art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do...

Zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakre...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stosowanie nazwy skróconej na fakturze

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT RR

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie dokonywanej sprzedaży dla stałych odbiorców za sprzedaż ciągłą oraz możliwości wystawiania faktury z powyższego tytułu raz w miesiącuPrawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z naprawami powypadkowymi autobusówPremia pieniężna oraz sposób jej dokumentowaniaCzy w związku ze zmianą formy prawnej uczelnia powinna zamknąć księgi rachunkowe, sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć zeznanie podatkowe?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.