Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy mam obowiązek fakturowania zaliczek, zadatków i rat otrzymanych za usługi ciągłe świadczone na rzecz osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60), art. 19 ust.11, ust.13 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), oraz § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2005r., uzupełnione pismem z dnia 09.02.2005r. (z datą wpływu 11.02.2005r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy odnośnie fakturowania otrzymanych przedpłat, zaliczek, zadatków i rat:za prawidłowe w sytuacji powstania obowiązku podatkowego w sposób przewidziany w art. 19 ust. 11, oraz za nieprawidłowe w przypadku uregulowanym w art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a i c.W piśmie z dnia 28.01.2005 r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie obowiązku fakturowania zaliczek, zadatków i rat otrzymanych za usługi ciągłe świadczone na rzecz osób fizycznych.Zdaniem Podatnika, należności otrzymane przed wykonaniem powyższych usług powinny być dokumentowane fakturą VAT. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie stwierdza co następuje:W myśl przepisu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Stosownie do tego przepisu podatnik, który przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymał część należności, obowiązany jest wystawić fakturę stwierdzającą jej pobranie. Zgodnie z § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), w omawianym przypadku Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury nie później niż siódmego dnia, w którym otrzymał część lub całość należności od nabywcy. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi Podatnik pobrał każdą kolejną część należności (zaliczkę, zadatek, przedpłatę lub ratę).

Należy jednak zwrócić uwagę na szczególne regulacje dotyczące powstania obowiązku podatkowego, zawarte w przepisie art. 19 ust.13 pkt 1 lit. a i c Zgodnie z tym przepisem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej między innymi dla rozliczeń z tytułu dostaw energii cieplnej oraz świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy (usługi w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne). W takiej sytuacji (gdy określony jest w umowie termin płatności za wymienione usługi) przyjęcie zaliczek, przedpłat lub rat przed wykonaniem usługi nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego, w związku z czym nie ma konieczności fakturowania tych należności. Jeżeli zatem otrzymanie części należności przed wykonaniem powyższych usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, Podatnik dokumentuje otrzymanie części tej należności fakturą. Natomiast nie jest konieczne wystawienie faktury w przypadku, gdy otrzymanie zaliczek, zadatków lub rat nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień 07.04.2005 r. i traci swoją ważność z dniem zmiany przepisów. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: obowiązek podatkowy, przedpłaty, termin płatności, zaliczka
Data aktualizacji: 15/10/2013 00:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta błędów faktury VAT w formie faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy koszt doręczenia towaru nabywcy zwiększa podstawę opodatkowania z tytułu odpłatnej dos...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy obowiązku prowadzenia w roku 2006 ksiąg rachunkowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 06.04.2006r. o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Fakturowanie online szybko, bezbłędnie i zgodnie z prawemCzy Spółka prawidłowo jednorazowo rozliczyła koszty?Urząd Skarbowy Janów Lubelski 23-300 ul. Wojska Polskiego 32Zasadność odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej usługi faktoringuCzy otrzymane odsetki od należności przeterminowanych są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.