Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można anulować błędnie wystawione faktury?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona 26 stycznia 2005r. wystawiła oraz przesłała kontrahentowi faktury VAT za usługi telekomunikacyjne. Podatek należny wynikający z w/w faktur Spółka odprowadziła w terminie do urzędu skarbowego. W dniu 27.02.2005r. kontrahent odesłał do Spółki przedmiotowe faktury z powodu stwierdzonych błędów powstałych w procesie bilingowania. Faktury te zostały bowiem wystawione niezgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy stronami ponieważ usługa nie została faktycznie wykonana. Zdaniem Spółki powinna ona anulować w/w faktury w dacie ich wystawienia.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2,4, i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Spółka twierdzi, że przedmiotowa usługa nie została faktycznie wykonana, w związku z czym nie powstał obowiązek podatkowy. Kwestia wydania towaru bądź wykonania usługi ma zasadnicze znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Stosownie bowiem do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie zaś z ust. 4 art. 19 w/w ustawy jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Należy zauważyć, iż ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporzadzeń wykonawczych do tej ustawy nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur. Jednakże w praktyce, w przypadku gdy wystawiona faktura VAT nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, uznaje się, że nie ma konieczności poprawiania błędów poprzez wystawienie faktury korygującej, ale dopuszczalne jest anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

W związku z powyższym skoro w przedmiotowym stanie faktycznym wystawione faktury nie dokumentowały wykonania usługi faktury nie zostały de facto wprowadzone do obrotu - Spółka posiada zarwóno oryginały jak i kopie faktur, to Spółka nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej i ma możliwość skorygowania kwoty podatku należnego w miesiącu wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 na podstawie anulowanych faktur.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: anulowanie faktury, faktura, faktura vat, pusta faktura
Data aktualizacji: 17/12/2011 04:06:11

Prawo do obniżenia podatku VAT w całości z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe wyni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Poznań

Nie wiesz jak obliczyć wartość początkową wajątku? Księgowość w mieście Poznań Ci pomoże. Wartośc początkowa to wartość brutto, która odnosi się do wyceny amortyzowanych obiektów majątku trwałego, czyli środków trwałych oraz wartości...

Czy zakupy towarów związanych z obchodami święta branżowego w Spółce, potwierdzone faktura...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością usług komunikacji miejskiej, co roku organizuje święto branżowe -Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. W celu zorganizowania obchodów tego...

Zasady rozliczenia importu usług leśnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie wypłaconych premii pieniężnych kontrahentowi krajowemu. Dokumentowanie premi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy miejscem świadczenia usług wykonywanych na rzecz podatnika z Wielkiej Brytanii wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich jest Wielka BrytaniaSposób dokumentowania występów orkiestry, chóru i scholi przez podatnika zwolnionego z podatku od towarów i usługCzy możliwe jest wystawienie zbiorczej noty korygującej dla jednego dostawcy poprawiającej ten sam powtarzający się drobny błąd na fakturach?W jakim terminie należy wystawić fakturę VAT w przypadku świadczenia usług wywozu śmieci?Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.