Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można anulować błędnie wystawione faktury?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona 26 stycznia 2005r. wystawiła oraz przesłała kontrahentowi faktury VAT za usługi telekomunikacyjne. Podatek należny wynikający z w/w faktur Spółka odprowadziła w terminie do urzędu skarbowego. W dniu 27.02.2005r. kontrahent odesłał do Spółki przedmiotowe faktury z powodu stwierdzonych błędów powstałych w procesie bilingowania. Faktury te zostały bowiem wystawione niezgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy stronami ponieważ usługa nie została faktycznie wykonana. Zdaniem Spółki powinna ona anulować w/w faktury w dacie ich wystawienia.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2,4, i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Spółka twierdzi, że przedmiotowa usługa nie została faktycznie wykonana, w związku z czym nie powstał obowiązek podatkowy. Kwestia wydania towaru bądź wykonania usługi ma zasadnicze znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Stosownie bowiem do przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie zaś z ust. 4 art. 19 w/w ustawy jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Należy zauważyć, iż ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporzadzeń wykonawczych do tej ustawy nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur. Jednakże w praktyce, w przypadku gdy wystawiona faktura VAT nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, uznaje się, że nie ma konieczności poprawiania błędów poprzez wystawienie faktury korygującej, ale dopuszczalne jest anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

W związku z powyższym skoro w przedmiotowym stanie faktycznym wystawione faktury nie dokumentowały wykonania usługi faktury nie zostały de facto wprowadzone do obrotu - Spółka posiada zarwóno oryginały jak i kopie faktur, to Spółka nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej i ma możliwość skorygowania kwoty podatku należnego w miesiącu wykazania tej sprzedaży w deklaracji VAT-7 na podstawie anulowanych faktur.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: anulowanie faktury, faktura, faktura vat, pusta faktura
Data aktualizacji: 17/12/2011 04:06:11

Czy można uznać za dowód księgowy fakturę wydrukowaną ze strony internetowej kontrahenta b...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Podatnik zapytuje o sposób dokumentowania i rozliczenia w deklaracji dla podatku VAT nabyw...

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:art. 14 b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak...

Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nota obciążająca dostawcę będzie wystarczającym dokumentem?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wykazanie w deklaracji VAT+7 otrzymania faktury od kontrahenta portugalskiego dotyczącej u...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary (grunty) i usługKancelaria ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej kwotę podatku od środków transportuW jaki sposób Generalny Wykonawca powinien obciążyć podwykonawcę kosztami z tytułu zajęcia pasa drogowego?Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dokonane zakupy?Urząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski 62-065 ul. Chopina 7
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.