Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez członka zarządu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) zwanej w treści " ustawą " w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004 r. złożone w dniu 01.07.2004 r. informuje:

Zapis art. 14 a § 1 ustawy stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W przedmiotowym piśmie Podatnik wnosi o udzielenie pisemnej informacji:a) czy odpłatne wykonywanie obowiązków członka zarządu określonych w umowie o pełnienie funkcji członka zarządu jest czy nie jest wykonywaniem samodzielnej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a przez to czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem;b) czy w przypadku uznania, że wykonywanie obowiązków członka zarządu na warunkach określonych w umowie nie jest wykonywaniem samodzielnej działalności gospodarczej, wynagrodzenie członka zarządu należy uznać za zwolnione od podatku, czy też nie podlegające opodatkowaniu;c) czy w przypadku uznania, że wykonywanie obowiązków członka zarządu na warunkach określonych w umowie nie jest wykonywaniem samodzielnej działalności gospodarczej, Spółka mogłaby dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturze wystawionej przez członka zarządu;

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście stwierdza, że nie udziela pisemnej informacji na pytania zawarte w punkcie a i b przedmiotowego pisma, gdyż do jej udzielenia, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy właściwym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego dla podatnika pełniącego obowiązki członka zarządu. Jak wynika z rozdzielnika zawartego w piśmie Podatnika zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do właściwego - dla pełniącego obowiązki członka zarządu - naczelnika urzędu skarbowego.

Odpowiadając na pytanie zawarte w punkcie c zapytania informuje się, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze otrzymanej przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zaznacza się jednak, że gdy Spółka otrzyma od pełniącego funkcję członka zarządu fakturę z naliczonym podatkiem VAT, to zawarty w takiej fakturze podatek podlega odliczeniu tylko w przypadku, gdy czynności wykonywane przez członka zarządu są opodatkowane. Zgodnie bowiem z § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ) w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji - faktura ta nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.
Słowa kluczowe: członek zarządu, obniżenie podatku należnego
Data aktualizacji: 12/11/2011 02:50:17

Czy od faktur dotyczących mediów danej szkoły należy odliczać kwoty podatku naliczonego zg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winno być udokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy udokumentowane fakturami wydatki poniesione na remont przedmiotowej nieruchomości będą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy firma poprawnie, po wydaniu towarów wystawia dokumenty rozliczające fakturę zaliczkową...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 25.06. 2007...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie spr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychoduCzy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących premie pieniężne?Dot. podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur elektronicznychŚwiętokrzyski Urząd Skarbowy Kielce 25-324 ul. Sandomierska 105W którym momencie spółka jawna przekształcająca się w spółkę z o.o. powinna zamknąć księgi rachunkowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.