Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez członka zarządu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) zwanej w treści " ustawą " w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004 r. złożone w dniu 01.07.2004 r. informuje:

Zapis art. 14 a § 1 ustawy stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W przedmiotowym piśmie Podatnik wnosi o udzielenie pisemnej informacji:a) czy odpłatne wykonywanie obowiązków członka zarządu określonych w umowie o pełnienie funkcji członka zarządu jest czy nie jest wykonywaniem samodzielnej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a przez to czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem;b) czy w przypadku uznania, że wykonywanie obowiązków członka zarządu na warunkach określonych w umowie nie jest wykonywaniem samodzielnej działalności gospodarczej, wynagrodzenie członka zarządu należy uznać za zwolnione od podatku, czy też nie podlegające opodatkowaniu;c) czy w przypadku uznania, że wykonywanie obowiązków członka zarządu na warunkach określonych w umowie nie jest wykonywaniem samodzielnej działalności gospodarczej, Spółka mogłaby dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturze wystawionej przez członka zarządu;

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście stwierdza, że nie udziela pisemnej informacji na pytania zawarte w punkcie a i b przedmiotowego pisma, gdyż do jej udzielenia, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy właściwym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego dla podatnika pełniącego obowiązki członka zarządu. Jak wynika z rozdzielnika zawartego w piśmie Podatnika zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do właściwego - dla pełniącego obowiązki członka zarządu - naczelnika urzędu skarbowego.

Odpowiadając na pytanie zawarte w punkcie c zapytania informuje się, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze otrzymanej przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zaznacza się jednak, że gdy Spółka otrzyma od pełniącego funkcję członka zarządu fakturę z naliczonym podatkiem VAT, to zawarty w takiej fakturze podatek podlega odliczeniu tylko w przypadku, gdy czynności wykonywane przez członka zarządu są opodatkowane. Zgodnie bowiem z § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ) w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji - faktura ta nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.
Słowa kluczowe: członek zarządu, obniżenie podatku należnego
Data aktualizacji: 12/11/2011 02:50:17

Przechowywanie faktur sprzedażowych w formie skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ranking biur księgowych w Będzinie

W Będzinie jest kilkanaście firm, które działają jako biura rachunkowe śląskie. Oferują one zazwyczaj podobny zakres usług, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencję czasu pracy, wynagrodzenia, sprawy związane z urzędami, rejestry kasowe...

Czy sposób opodatkowania premii (bonusu) zastosowany przez Spółkę jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.) w związku z art. 20 ust. 6 i 7, art. art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 86 ust...

Możliwość ujęcia w ewidencji zakupów VAT podatku naliczonego w mniejszej wysokości niż z f...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia...

Czy podatek od towarów i usług zawarty na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Brak prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółdzielnię w likwidacjiCzy prawidłowo wystawiam faktury stosując właściwą 7% stawkę podatku na usługi noclegowe?Prawo do obniżenia obrotu, a w efekcie należnego podatku, zależy od potwierdzenia korekty przez jej adresataCzy wystawiając fakturę w momencie wpływu zaliczki na konto należy opodatkować ją podatkiem dochodowym od osób prawnych ?W przypadku jeśli premia pieniężna nie jest świadczeniem usług - za jaki okres Spółka musiałaby dokonać korekty?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.