Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w . stwierdza, że  stanowisko Pana . przedstawione we wniosku z dnia 27.01.2006 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 27.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej możliwości odliczenia od podatku wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet jest nieprawidłowe.

W dniu 27.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w . wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowgo. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że dnia 15.05.2005 r. miała miejsce instalacja sieci Internet. W związku z powyższym zwrócił się Pan z pytaniem, jaką kwotę wydatków poniesionych z tytułu korzystania z sieci Internet można odliczyć od podatku za 2005 r.

Na tle przedstawionych okoliczności faktycznych sformułował Pan stanowisko, iż wydatki poniesione z tytułu użytkowania Internetu podlegają odliczeniu od podatku w wysokości połowy przysługującego rocznego odpisu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu ( budynku ) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Na mocy powołanego przepisu możliwe jest więc obniżenie dochodu o wydatki poniesione przez podatnika w 2005 r. z tego tytułu, jednak w wysokości nieprzekraczającej rocznie 760 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowe odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Należy zwrócić uwagę na to, iż zastosowanie tej ulgi możliwe jest jedynie w przypadku użytkowania sieci w lokalu lub budynku, będącym miejscem zamieszkania podatnika. Stosownie do art. 26 ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na wskazany cel podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustosunkowując się zatem do Pana stanowiska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w . w oparciu o w/w przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdza, iż kwotę wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet ma Pan prawo odliczyć od dochodu, a nie od podatku. Wysokość przedmiotowego odliczenia uzależniona jest od wielkości poniesionych na ten cel wydatków, ograniczona została jednak limitem do wysokości 760 zł. Ustawodawca nie wprowadził natomiast obowiązku proporcjonalnego odliczania poniesionych wydatków na Internet, uzależnionego od daty jego instalacji. Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko zawarte w Pana wniosku w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w . jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Słowa kluczowe: dowód poniesienia wydatku, internet, odliczenie od dochodu
Data aktualizacji: 29/12/2012 09:00:01

Określenie wymogów w zakresie zawartości faktur elektronicznych

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.12.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego: 18.12.2006...

Urząd Skarbowy Drezdenko 66-530 ul. Pierwszej Brygady 21

Zasięg terytorialny miasta gminy Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn powiaty strzelecko-drezdenecki województwo lubuskie Konta bankowe CIT 68101017040059462221000000 VAT 18101017040059462222000000 PIT...

Podatnik prosi o zajęcie stanowiska odnośnie zastosowania nazwy Podatnika na wystawianych...

Działając na podstawie art. 14 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.), 9 Rozporządzenia Ministra...

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach za zarządzanie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup soczewek kontaktowych dla prowad...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko w sprawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodówPrzez jaki okres należy przechowywać dokumenty finansowo-księgowe m.in. faktury VAT?Czy usługi reklamowe tworzone w internecie, a wykonywanych na zlecenie firm z Unii Europejskiej i USA podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?Dochody z programów płatnych e-mailiKsięgowość lubelskie - czy warto zatrudniać księgową na etat?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.