Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające wysokość wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu?

Na podstawie art. 14a - 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika, udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie i stwierdza co następuje:

Strona wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż w oparciu o stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej oraz postępowanie sądów i prokuratur, które zlecały czynności z urzędu (czynności z nakazu władzy), powszechną praktyką adwokatów (w tym i moją) było traktowanie takich usług, jako zwolnionych z podatku VAT. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności świadczenia pomocy prawnej z urzędu przestały jednak korzystać z tego zwolnienia. Nie wynikało to jasno z przepisów, a także praktyka urzędów skarbowych nie była w tym względzie jednolita. Kwestię tę zdaje się dopiero przesądzać interpretacja dokonana przez Ministra Finansów, która dotarła do środowiska adwokackiego w połowie marca tego roku. Dlatego w obecnej sytuacji powstaje problem w jaki sposób dokonać korekty deklaracji podatku VAT za okres od 1 maja 2004 r. do dnia dzisiejszego oraz jak usunąć inne skutki zaistniałej sytuacji w szczególności co do fakturowania, skorygowania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W ocenie podatnika, w powyższej sprawie stosuje się przepisy powołanej wyżej ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a z zastosowania tych przepisów wynikają następujące konsekwencje. Za okres od maja 2004 roku do marca 2005 roku włącznie adwokaci nie wystawiają zaległych faktur, stwierdzających wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu. Korekt dokonywać należy w oparciu o informacje z Sądów i Prokuratur oraz na podstawie własnych obliczeń. Poczynając od 1 kwietnia 2005 r. wynagrodzenia za "urzędówki" powinny znajdować odzwierciedlenie w fakturach, w której sposób obliczenia wysokości podatku od towarów i usług od przyznanego wynagrodzenia jest taki sam, jak powyżej. Wynagrodzenie musi zostać uwzględnione w ewidencji sprzedaży (kwota netto oraz podatek VAT) oraz książce przychodów i rozchodów, przy czym adwokat nie prowadzi odrębnej ewidencji dla wynagrodzeń za "urzędówki".

Do opisanego stanu faktycznego ma zastosowanie następująca norma prawa podatkowego: art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

W świetle art. 106 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy o których mowa w art. 15 (tj. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Adwokat jest zobowiązany do wystawienia zaległych faktur od 1 maja 2004 roku, stwierdzających wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu. Korekty deklaracji należy sporządzić na podstawie ewidencji sprzedaży prowadzonej zgodnie z art. 109 ust. 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (tj. zawierającej: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej), w których będą ujęte wszystkie wykonane usługi, potwierdzone fakturami.

Przy udzielaniu niniejszej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uwzględniono stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku oraz przepisy prawne obowiązujące w dacie zaistnienia opisanego we wniosku zdarzenia.
Słowa kluczowe: adwokat, faktura VAT
Data aktualizacji: 30/01/2013 03:00:01

Terminu wystawienia faktur korygujących

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

Czy firma powinna naliczyć podatek VAT od wartości, o którą zostały zaniżone faktury

Na podstawie art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia X z dnia 14 lutego 2007r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze...

Odliczenie podatku VAT bez konieczności wystawiania faktury korygującejsłowa kluczowe: fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług, przy opodatkowaniu usług komunik...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia...

W jakim terminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie przepisów:art. 14 a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 art...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia usług pośrednictwa w zakresie sprzedaży oprogramowaniaUznania za usługę premii pieniężnej udzielanej przez Dostawcę dla Wnioskodawcy z faktur wystawianych przez Dostawcę dla PrzedsiębiorcówZapytanie Strony dotyczy sposobu rozliczenia rabatu udzielonego sprzedawcy detalicznemu, który nie nabywa bezpośrednio produktów od SpółkiStawka podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowościCzy przy dokonaniu transakcji należało naliczyć podatek VAT? 2. Czy Spółka może dokonać korekty sprzedaży?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.