Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy obrót powstały w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek musi być zaewidencjonowany przy użyciu kasy rejestrującej?

Podatnik prowadzi od 1998r. działalność gospodarczą w zakresie handlu. Z tego tytułu ww. posiada dwa sklepy mieszczące się na Dworcu PKP w Poznaniu, w których zainstalowane są kasy fiskalne. Od 01.09.2004r. podatnik poszerzył prowadzoną przez siebie działalność o usługi dotyczące wynajmu pokoi dla studentów. Opłaty z tytułu najmu i kosztów eksploatacyjnych są dokonywane przelewem na konto podatnika oraz gotówkowo.Według A. - od 01.01.2005r., zgodnie z §3 pkt. 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273, poz. 2706), obrót powstały w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek musi być zaewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W związku z powyższym podatnik, począwszy od stycznia 2005r. zaczął wprowadzać do kasy fiskalnej w pozycji, sprzedaż zwolniona" wszystkie wpłaty gotówkowe oraz przelewy związane ze sprzedażą z tytułu najmu tj. wpłaty za czynsz oraz koszty eksploatacyjne na ostatni dzień miesiąca, w którym osiągnął przychody.

Organ podatkowy stwierdza, iż nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie natomiast z ust.7 pkt. 3 ww. przepisu - Minister właściwy do spraw finansów publicznych, może w drodze rozporządzenia, zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.Zwolnienie w tym względzie zostało określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273, poz.2706). Zgodnie z §2 pkt 3 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania - do dnia 31 grudnia 2005r., sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pkt. 16 ww. załącznika do rozporządzenia wymienione zostały usługi związane z wynajmem nieruchomości na własny rachunek.W związku z powyższym, wykonywanie przez podatnika od dnia 1 września 2004r. usług wynajmowania nieruchomości na własny rachunek podlega zwolnieniu od obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2005r.

Jednocześnie zaznacza się, że interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez stronę stanu faktycznego.Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.
Słowa kluczowe: ewidencja, kasa, kasa rejestrująca
Data aktualizacji: 27/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Dębica 39-200 ul. Kolejowa 21

Zasięg terytorialny miasta Dębica gminy Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków powiaty dębicki województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 75101015280003582221000000 VAT 25101015280003582222000000 PIT 72101015280003582223000000 budżetowe...

Czy otrzymana lub wypłacona premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie zakupów dokonywanych od rolnika ryczałtowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawienie faktury za usługi konsultingowe dla przyszłego pracodawcy wyłącza z opodat...

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z świadczenie usług (dojazdy, nocleg, dietyOodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych kontrahentowiMiejsce świadczenia usług magazynowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tych usługDotyczy opodatkowania i dokumentowania czynności, za które otrzymywana będzie premia pieniężnaCzy można zbiorczo zaewidencjonować sprzedaż usług dostępu do Internetu ( dla różnych użytkowników ) przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.