Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy obrót powstały w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek musi być zaewidencjonowany przy użyciu kasy rejestrującej?

Podatnik prowadzi od 1998r. działalność gospodarczą w zakresie handlu. Z tego tytułu ww. posiada dwa sklepy mieszczące się na Dworcu PKP w Poznaniu, w których zainstalowane są kasy fiskalne. Od 01.09.2004r. podatnik poszerzył prowadzoną przez siebie działalność o usługi dotyczące wynajmu pokoi dla studentów. Opłaty z tytułu najmu i kosztów eksploatacyjnych są dokonywane przelewem na konto podatnika oraz gotówkowo.Według A. - od 01.01.2005r., zgodnie z §3 pkt. 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273, poz. 2706), obrót powstały w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek musi być zaewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W związku z powyższym podatnik, począwszy od stycznia 2005r. zaczął wprowadzać do kasy fiskalnej w pozycji, sprzedaż zwolniona" wszystkie wpłaty gotówkowe oraz przelewy związane ze sprzedażą z tytułu najmu tj. wpłaty za czynsz oraz koszty eksploatacyjne na ostatni dzień miesiąca, w którym osiągnął przychody.

Organ podatkowy stwierdza, iż nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie natomiast z ust.7 pkt. 3 ww. przepisu - Minister właściwy do spraw finansów publicznych, może w drodze rozporządzenia, zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.Zwolnienie w tym względzie zostało określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273, poz.2706). Zgodnie z §2 pkt 3 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania - do dnia 31 grudnia 2005r., sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pkt. 16 ww. załącznika do rozporządzenia wymienione zostały usługi związane z wynajmem nieruchomości na własny rachunek.W związku z powyższym, wykonywanie przez podatnika od dnia 1 września 2004r. usług wynajmowania nieruchomości na własny rachunek podlega zwolnieniu od obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2005r.

Jednocześnie zaznacza się, że interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez stronę stanu faktycznego.Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.
Słowa kluczowe: ewidencja, kasa, kasa rejestrująca
Data aktualizacji: 27/01/2013 00:00:01

Wypłacaną premię pieniężną należy traktować jako rabat. Wnioskodawca powinien wystawić fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik prawidłowo wystawia faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia informacji co do...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samo...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie odliczania podatku od...

Rozliczenie podatku VAT dotyczącego sprzedaży leków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kto powinien wystawiać faktury (Gmina czy Urząd) i kto powinien być na fakturach?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim momencie spółka jest zobowiązana rozliczyć podatkowo poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością developerską?Symfonia zabezpiecza e-faktury pieczęcią elektronicznąUrząd Skarbowy Nowa Sól 67-100 ul. Staszica 1Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu pobierania opłat za wieczyste użytkowaniePrawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.