Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymane faktury VAT zawierajace duże litery nazwy Spółki zamiast małych stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

W związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 95, poz. 798 / i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania faktur, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca zmienił pisownię swojej firmy z dużych liter na małe sporządzając na tę okoliczność akt notarialny. Postanowieniem sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego zmieniona nazwa spółki została zapisana dużymi drukowanymi literami. O powyższej zmianie wnioskodawca zawiadomił kontrahentów pisemnie, którzy wystawiając faktury VAT stosują nazwę odbiorcy zarówno dużymi jak i małymi literami.

W związku z tym wnioskodawca pyta czy otrzymane faktury VAT zawierające duże litery nazwy spółki stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

We własnym stanowisku wnioskodawca przywołuje § 9 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, które określa elementy jakie winna zawierać faktura i stwierdza, że pisownia nazwy spółki nie powinna mieć wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego potwierdza stanowisko podatnika i wyjaśnia.

Wymogi dotyczące faktur zawiera § 9 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Z zapisu tego wynika, że faktura winna zawierać między innymi nazwę bądź nazwy skrócone nabywcy i numer identyfikacji podatkowej / NIP /. Nazwa firmy na fakturze powinna być identyczna do nazwy pod jaką firma jest zarejestrowana. Skoro podatnik zdecydował o zmianie nazwy, skutkującej przede wszystkim zmianą dużych liter na małe, to w konsekwencji takiej nazwy należy używać na fakturach. Należy jednak zaznaczyć, że jakkolwiek użycie takiej nazwy podatnika jest w tym przypadku błędem, to błąd ten nie będzie skutkował pozbawieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w takiej fakturze. Oczywiście pod warunkiem, że faktura od kontrahenta potwierdza nabycie towarów bądź usług jako czynności związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz stanowiących u podatnika koszty uzyskania przychodu

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: fakturowanie
Data aktualizacji: 30/12/2012 18:00:01

Jak powinny być rozliczane faktury korygujące wystawione z powodu podwyższenia ceny sprzed...

Na podstawie art.14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm. , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.11.2006r. podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych usług koloni...

W złożonym wniosku Spółka wskazuje, że kupuje wczasy i kolonie, które są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Spółka otrzymuje od kontrahentów...

Wykazanie w deklaracji VAT+7 otrzymania faktury od kontrahenta portugalskiego dotyczącej u...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dotyczące czynszu stanowią koszty firmy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż w lutym 2005r. otrzymała Pani z firmy faktury dot. czynszu za lokal użytkowy za lata 1999-2003 z adnotacją anulowane . Jednocześnie za w w okres wpłynęły faktury za najem lokalu wystawione przez Urząd Miasta...

Wystawianie przez Wnioskodawcę faktur korygujących w formie papierowej w stosunku do faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wstępną opłatę leasingową Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości w dacie poniesienia tego wydatku?Termin obniżenie podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującejTermin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi przeglądu budowlanegoWystawianie faktur przez Spółkę w imieniu i na rachunek StowarzyszeniaDokumentowania wypłaconej premii pieniężnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.