Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymane faktury VAT zawierajace duże litery nazwy Spółki zamiast małych stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

W związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 95, poz. 798 / i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania faktur, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca zmienił pisownię swojej firmy z dużych liter na małe sporządzając na tę okoliczność akt notarialny. Postanowieniem sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego zmieniona nazwa spółki została zapisana dużymi drukowanymi literami. O powyższej zmianie wnioskodawca zawiadomił kontrahentów pisemnie, którzy wystawiając faktury VAT stosują nazwę odbiorcy zarówno dużymi jak i małymi literami.

W związku z tym wnioskodawca pyta czy otrzymane faktury VAT zawierające duże litery nazwy spółki stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

We własnym stanowisku wnioskodawca przywołuje § 9 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów, które określa elementy jakie winna zawierać faktura i stwierdza, że pisownia nazwy spółki nie powinna mieć wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego potwierdza stanowisko podatnika i wyjaśnia.

Wymogi dotyczące faktur zawiera § 9 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Z zapisu tego wynika, że faktura winna zawierać między innymi nazwę bądź nazwy skrócone nabywcy i numer identyfikacji podatkowej / NIP /. Nazwa firmy na fakturze powinna być identyczna do nazwy pod jaką firma jest zarejestrowana. Skoro podatnik zdecydował o zmianie nazwy, skutkującej przede wszystkim zmianą dużych liter na małe, to w konsekwencji takiej nazwy należy używać na fakturach. Należy jednak zaznaczyć, że jakkolwiek użycie takiej nazwy podatnika jest w tym przypadku błędem, to błąd ten nie będzie skutkował pozbawieniem prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w takiej fakturze. Oczywiście pod warunkiem, że faktura od kontrahenta potwierdza nabycie towarów bądź usług jako czynności związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz stanowiących u podatnika koszty uzyskania przychodu

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: fakturowanie
Data aktualizacji: 30/12/2012 18:00:01

Jaką stawką podatku VAT podlega opodatkowaniu refaktura usługi transportowej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 13.01.2006 r. nr PP3 443-124 05 TZ 6 3357 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w...

Sposób zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od podatku zakupu i wymiany sto...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 01. 03. 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących powypadkowy remont sa...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia...

Faktura korygująca przy zmianie danych nabywcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik prawidłowo wystawia faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia informacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?Wymiana danych w związku z przesyłaniem faktur elektronicznychCzy do faktury na spółkę za zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie zasądzonej, radca prawny, który jest podatnikiem VAT dolicza 22% VAT ?CIT - w zakresie sprecyzowania momentu realizacji różnic kursowych związanych transakcjami wzajemnych rozliczeń z podmiotami niemieckimiSposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahenta za zakup wełny w marcu 2010r
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.