Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt, służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, podlega odliczeniu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2006 r., znak Sz.P.VII-3023/3/06 z datą wpływu 23.03.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w ww. piśmie stanie faktycznym stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

W dniu 23.03.2006 r. Jednostka złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług i odpowiedź, podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt, służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, podlega odliczeniu.

Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: "naszym zdaniem nie przysługuje nam prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z ww. faktur".

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zatem podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że realizacja inwestycji związana jest ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia. W myśl art. 43 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (załącznik nr 4 ustawy, poz. 9).

Biorąc pod uwagę powyższe, nabycie sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, nie daje Podatnikowi możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, podatek naliczony, sprzęt rehabilitacyjny, usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 07/01/2013 21:00:01

Rozliczenia między Spółką macierzystą a oddziałem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedaż wierzytelności własnej faktorowi podega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 09.03.2005 r., nr PP2-443 6 05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od...

Jak długo należy przechowywać fakturę?

Według przepisów faktury w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich...

Pytanie dotyczy potrącalności kosztów uzyskania przychodów w danym okresie obrachunkowym

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 04.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2006r.), o udzielenie pisemnej...

Praw do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób należy zaksięgować operację handlową, jeżeli eksporter nie jest rezydentem UE i nie posiada europejskiego identyfikatora NIP?Czy należało wystawić korektę do faktury wewnętrznej?Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconej kwoty odszkodowania dla kontrahenta zagranicznegoCzy należy uwzględnić w przychodach i kosztach uzyskania przychodów różnice kursowe od własnych środków i wartości pieniężnych w walutach obcych?Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup urządzenia do odśnieżania?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.