Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku wykonania robót budowlanych jest umowa, czy protokół zdawczo-odbiorczy?

W dniu 09 marca 2005 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w ... zwróciło sie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Powyższy wniosek uzupełniło pismami w dniach 11 i 27 kwietnia 2005 r. Z treści pism wynika następujący stan faktyczny. W dniu 23.04.2004 r. Spółka zawarła umowę ze Starostwem Powiatowym w S... na wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. W umowie zostało określone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.170.838,20 zł netto, a z 7 % podatkiem od towarów i usŁug 1.252.796,87 zł. Przedsiębiorstwo poinformowało, że powyższe usługi oznaczone są symbolem PKWiU 45.23.1 - usługi związane z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją autostrad, dróg, placów oraz obiektów mostowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do 30.04.2004 r., powyższe usługi wymienione były w załączniku nr 3 do ustawy (poz. 107), a świadczenie ich było objęte stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %. Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym, w dniu 31.08.2004 r. Przedsiębiorstwo wystawiło fakturę VAT, zgodnie z zapisem zawartym w umowie o ryczałtowym wynagrodzeniu netto w wysokości 1.170.838,20 zł oraz z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W dniu 08.09.2004 r. Starostwo Powiatowe dokonało zapłaty w wysokości 1.252.796,87 zł (uwzględniając podatek od towarów i usług według stawki 7 %), jednocześnie odmówiło zapłaty wyższej kwoty, obejmującej podatek od towarów i usług według stawki 22 %. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podstawy wystawienia faktury VAT, a mianowicie: czy jest nią umowa, czy protokół odbioru robót stwierdzających wykonanie usługi?

Przedsiębiorstwo wyraża pogląd, iż obowiązek podatkowy powstał w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie usługi i wystawienia faktury VAT - zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w S... mając na uwadze powyższe, tj. stan faktyczny wynikający z wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, poniżej przedstawia stanowisko w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ww. ustawy obowiązek podatkowy z tytułu usług budowlanych lub budowlano-montażowych, a do takich zaliczone zostały usługi 45.23.1, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.Zauważyć należy, iż w myśl wyżej powołanych przepisów, w przypadku robót budowlano-montażowych, data wystawienia faktury nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego, jedynie do terminu powstania obowiązku podatkowego ważna jest data wykonania usługi oraz data zapłaty za jej wykonanie.

Zgodnie z § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), w przypadkach świadczenia usług budowlanych, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej jednak niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Mając na uwadze powyższe stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Nie jest ona wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: faktura vat, obowiązek podatkowy, protokół zdawczo-odbiorczy, wykonanie usługi
Data aktualizacji: 10/07/2011 22:00:57

Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Bochnia 32-700 ul. Gołębia 3

Zasięg terytorialny miasta Bochnia gminy Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina powiaty bocheński województwo małopolskie Konta bankowe CIT 25101012700029162221000000 VAT 72101012700029162222000000...

Nie ma rachunków, nie będzie faktur?

Rok 2014 wnosi wiele nowego do sposobów rozliczania się przedsiębiorców. Przede wszystkim można powiedzieć o zniesieniu podziału na rachunek i fakturę. Od stycznia każdy przedsiębiorca będzie wystawiał faktury, ale pamiętać też trzeba, że nie w...

Przedsiębiorco nie ryzykuj postaw na doświadczone biuro rachunkowe Elbląg

Księgowość to chyba zmora każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność na terenie Polski. Nie oszukujmy się, bo nasze prawo podatkowe jest wyjątkowo zawiłe, a sytuacji wcale nie polepszają ciągłe jego zmiany. W ostatnim czasie jest ich...

Wystawianie faktur VAT dokumentujących sprzedaż produktów przedsiębiorstwa po jego wniesie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Gdzie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ww. usługi i czy do jego zapłaty zobowiązany jest zleceniodawca angielski?Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług z realizacją projektu stypendialnegoMożliwość dokonania sprzedaży towaru przed otrzymaniem faktury dokumentującej jego zakupPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatkiUrząd Skarbowy Drawsko Pomorskie 78-500 ul. Piłsudskiego 35
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.