Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego w fakturze jest przychodem dla podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 08.09.2005 r., (data wpływu do tut. Urzędu 08.09.2005 r.),uzupełnionego pismem z dn. 28.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.09.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe w zakresie ustalenia kwoty przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Jednostka we wniosku przedstawia, że podpisała umowę z irlandzką spółką, reprezentowaną przez filię w M. na prace projektowe dla Kompleksu wielofunkcyjnego w K. We wniosku Jednostka stwierdza, że § 7 tejże umowy stanowi. "za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiającyzapłaci Konsultantowi (Wnioskodawcy) wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota wynagrodzenia określona w tym paragrafie zawiera rosyjski podatek VAT, który zostanie z niej potrącony przez zamawiającego na terenie Rosji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie rosyjskimi przepisami".Kontrahent rosyjski przedłoży Wnioskodawcy kopie płatności tegoż VAT-u odprowadzonego do budżetu rosyjskiego. W związku z tym powstanie niedopłata naszych faktur - jak to określa Spółka.

Jednostka pyta czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze winna stanowić przychód dla celu podatku dochodowego ...

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody. Moment powstania przychodu należnego został, określony w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dołączona do wniosku faktura wystawiona dla nabywcy usługi za "szkicową koncepcję dla kompleksu wielofunkcyjnego w K." nie zawiera wyszczególnionego podatku VAT.W myśl art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535.) W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania ikoordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomościusługi takie, które związane są z konkretną nieruchomością położoną na terenie innego Państwa - posiadają status usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.W związku z powyższym cała kwota która widnieje na fakturze będzie stanowiła dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.W zakresie pytania dotyczącego rozliczania podatku VAT od usług architektonicznych realizowanych w Rosji tut. Organ podatkowy wyjaśnia, że tego rodzaju usługi zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu w kraju, w którym położona jest nieruchomość, z którą jest związana ta usługa.W przedstawionej sprawie podatek VAT winien być z tego tytułu rozliczany w Rosji. Dlatego też tut. Urząd nie jest właściwym organem do odniesienia się do zagadnienia poruszonego we wniosku iż istnieją przypadki odzyskania VAT z budżetu obcego Państwa i być może tak stanowią przepisy podatkowe rosyjskie".W tej kwestii Podatnik winien zwrócić się do właściwego organu skarbowego Rosji.

Powyższa interpretacja dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika,inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura vat, moment powstania przychodów, podatek od towarów i usług, usługi architektoniczne
Data aktualizacji: 18/03/2012 09:47:19

W którym miesiącu Spółka powinna dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o wynikający z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wzywającej do zapłaty premii pieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedaż pawilonu stanowiącego towar używany jest zwolniona z podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co...

W którym momencie spółka jawna przekształcająca się w spółkę z o.o. powinna zamknąć księgi...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki bez znaku, z dnia 23.10.2003 r. (data wpływu: 24.10.2003 r.) w sprawie zamknięcia ksiąg w związku z przekształceniem Spółki Jawnej w Spółkę z o.o., działając w trybie...

Urząd Skarbowy Zakopane 34-500 ul. Jagiellońska 7

Zasięg terytorialny miasta Zakopane gminy Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin powiaty tatrzański województwo małopolskie Konta bankowe CIT 58101012700044442221000000 VAT 08101012700044442222000000 PIT 55101012700044442223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy od faktury od kontrahneta zagranicznego należy naliczyć podatek VAT a następnie go odliczyć?W jaki sposób Generalny Wykonawca powinien obciążyć podwykonawcę kosztami z tytułu zajęcia pasa drogowego?Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektuCzy mogę dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu samochodu otrzymanej przed dniem rejestracji jako podatnik VAT ?Dotyczy możliwości odliczenia zawyżonej kwoty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.