Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wybrana na rok 2005 forma książki podatkowej przychodów i rozchodów jest prawidłową z uwagi na uzyskane w 2004 obroty/167.801, 13 zł/?

Pismem z dnia 08.03.2005r /data wpływu do Urzędu 15.03.2005r/ zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zaprowadzenia na rok 2005 podatkowej księgi przychodów i rozchodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w 2004 roku uzyskał Pan przychód w wysokości 167.801, 13 zł. Według zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 16.07.2003r jakie tut. Urząd posiada, przedmiotem Pana działalności jest projektowanie, budowanie lokalnych i rozległych sieci komputerowych, również z dostępem do internetu oraz usługi do sieci internet, sieci komputerowej, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, sprzedaż sprzętu komputerowego.

Zgodnie z art.55 ustawy z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne /Dz.U. z 2004r Nr 171, poz. 1800/ przedsiębiorca telekomunikacyjny udostępniający publiczne sieci telekomunikacyjne jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawania ich badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu, bez względu na wielkość zatrudnienia, wysokość przychodów oraz sumę aktywów bilansu, a także formę organizacyjną tego przedsiębiorcy.

W związku z powyższym jest Pan obowiązany do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych oraz stosowania przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości /Dz.U. z 2002r Nr 76, poz. 694 z późn. zm./.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer nie podziela Pana stanowiska w sprawie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje, iż niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacja podatkowa przysługuje prawo złożenia zażalenia. Zażalenie składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia /art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej/ za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego.
Słowa kluczowe: internet, księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 23/09/2013 17:59:16

Refakturowanie paliwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia całej wartości podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu samochodów o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak konieczności zawarcia na fakturze VAT informacji o zawartości biokomponentów w sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie biletu jednorazowego za fakturę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie dobrowolnych wpłat dokonanych na konto wnioskodawcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wnioskodawca powinien wystawić za świadczone usługi fakturę VAT bez kwoty podatku oraz bez adnotacji kto rozlicza podatekMoment odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi reklamowe w sieci WWWCzy w przypadku zaliczkowego opłacania usług o charakterze ciągłym przychód powstanie zawsze w datach wskazanych w fakturach jako terminy płatności?Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez członka zarządu Spółki?Wniosek dotyczy miejsca świadczenia usługi drukowania książek oraz ich wywozu poza terytorium kraju
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.