Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wybrana na rok 2005 forma książki podatkowej przychodów i rozchodów jest prawidłową z uwagi na uzyskane w 2004 obroty/167.801, 13 zł/?

Pismem z dnia 08.03.2005r /data wpływu do Urzędu 15.03.2005r/ zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zaprowadzenia na rok 2005 podatkowej księgi przychodów i rozchodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w 2004 roku uzyskał Pan przychód w wysokości 167.801, 13 zł. Według zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 16.07.2003r jakie tut. Urząd posiada, przedmiotem Pana działalności jest projektowanie, budowanie lokalnych i rozległych sieci komputerowych, również z dostępem do internetu oraz usługi do sieci internet, sieci komputerowej, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, sprzedaż sprzętu komputerowego.

Zgodnie z art.55 ustawy z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne /Dz.U. z 2004r Nr 171, poz. 1800/ przedsiębiorca telekomunikacyjny udostępniający publiczne sieci telekomunikacyjne jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, poddawania ich badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu, bez względu na wielkość zatrudnienia, wysokość przychodów oraz sumę aktywów bilansu, a także formę organizacyjną tego przedsiębiorcy.

W związku z powyższym jest Pan obowiązany do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych oraz stosowania przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości /Dz.U. z 2002r Nr 76, poz. 694 z późn. zm./.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer nie podziela Pana stanowiska w sprawie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje, iż niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacja podatkowa przysługuje prawo złożenia zażalenia. Zażalenie składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia /art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej/ za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego.
Słowa kluczowe: internet, księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 23/09/2013 17:59:16

Dotyczy zastosowania przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup i montaż ok...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku, działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia...

Co może biegły rewident z Tarnowa?

Kim są biegli rewidenci z Tarnowa i co leży w zakresie ich obowiązków? Innym określeniem tego zawodu jest audytor. Biegły rewident Tarnów to osoba, która posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Najczęściej jednocześnie pracuje jako...

Uznanie otrzymywanych kwot za zaliczki powodujące obowiązek wystawienia faktury VAT bądź p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymana premia jest rabatem - dostawca powinien wystawić FV korygującą. Nie ma w podatku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług na ruchomym majątku rzeczowymDo jakiego okresu zarachować koszty najmu jako koszty uzyskania przychodu?Dotyczy sposobu przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na fakturach wystawionych przez kontrahentów zagranicznychCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanych od klientów faktur dokumentujących należną im premię pieniężną?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich miesiącach należy wykazać import usług w deklaracji VAT-7?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.