Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wykazana w PIT-36L nadpłata podatku winna być zwrócona na rachunek bankowy wskazany w części C.5. druku NIP-1, czy w inny sposób?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w miesiącu marcu 2006 r. złozyła Pani zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu za 2005 r. PIT-36L. W zeznaniu tym wykazała Pani nadpłatę w wysokości 2.937, 50 zł. Jednocześnie z treści wniosku wynika, że na druku rejestracyjnym NIP-1 w części C.5. zgłosiła Pani fakt posiadania rachunku bankowego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie wyraziła Pani pogląd, iż zwrot powinien być przekazany na rachunek bankowy wykazany w części C.5. druku NIP-1.Przedstawiając własne stanowisko przedstawiła Pani treść art. 77 b § 1 ust. 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku podatników obowiązanych do posiadania rachunku bankowego, zwrot nadpłaty następuje na wskazany rachunek bankowy. Ponadto wniosła Pani, iż w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania rachunku bankowego przewidują różne przepisy m.in. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepis art. 61 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Pani zdaniem wyrażonym we wniosku, żaden przepis nie zobowiązuje Pani do posiadania rachunku bankowego nie związanego z działalnością gospodarczą. Pani zdaniem art. 77 § 1 ust. 1 jasno stanowi, że nadpłata winna być zwrócona na rachunek, do którego posiadania jest podatnik zobowiązany i że przepisy ustawy nie dają w tym zakresie prawa wyboru ani podatnikowi, ani Urzędowi Skarbowemu.W złożonym wniosku wyraża Pani pogląd, iż w Pani wypadku zwrot winien nastapić na rachunek bankowy wykazany w części C.5. zgłoszenia NIP-1 oraz, że nadpłata ta nie powinna być zwrócona ani za pośrednictwem poczty, ani gotówką w kasie Urzędu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny tutejszy organ podatkowy wyjaśnia co następuje: Stosownie do treści z art.77b §1 ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r. ze zm) zwrot nadpłaty następuje:1/ na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego;2/ w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.Jak stanowi treść przepisu zawartego w art.77b §3 nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.Z kolei zgodnie z art.61§1 w/w ustawy zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.Organ podatkowy nie ma swobody wyboru formy zwrotu nadpłaty, gdyż podmiotowi (podatnikowi, płatnikowi lun inkasentowi), który prowadząc działalność gospodarczą obowiązany jest do do posiadania rachunku bankowego-zwraca nadpłatę na wskazany rachunek bankowy, a wszystkim pozostałym podmiotom nadpłatę zwraca w gotówce chyba, że taki podmiot zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.Zatem w przedstawionym stanie faktycznym oraz w świetle cytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego, tutejszy organ podatkowy podziela przedstawione przez Panią we wniosku stanowisko, że nadpłata wkazana w zeznaniu PIT-36L winna być zwrócona na rachunek bankowy wskazany w części C.5. "rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą" druku zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego/osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospoadrczą NIP-1. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, rachunek bankowy, zwrot nadpłaty
Data aktualizacji: 16/10/2013 00:00:01

Dokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca powinien opodatkować wydanie dziennika budowy oraz potwierdzić zaistniały...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał w dacie wynikającej z faktury...

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 12 lutego 2006 r...

Badanie sprawozdań finansowych Mysłowice - czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Badanie sprawozdań finansowych Mysłowice może być przeprowadzane przez podmioty, posiadające odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z z art. 48 ust 2 ustawy z dnia 7.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania...

Czy można rozliczyć fakturę VAT o wartości zerowej?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w piśmie z dnia 12.07.2004r. wynika, iż podatniczka jest dystrybutorem firmy holenderskiej na obszar Polski. W ramach stałej współpracy z firmą holenderską Strona otrzymała produkty przeznaczone na...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Umieszczenie na fakturach numer PKWiU oraz informacji o zwolnieniu z podatku VATCzy Wnioskodawca będzie zobowiązany od 2009 roku na skutek przekroczenia limitu przychodu 1.200.000 euro do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych?Czy przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT RR na rzecz spólki cywilnej będącej rolnikiem ryczałtowym?Jakie konsekwencje podatkowe rodzi nota księgowa zawierająca opis wydatku i stanowiąca postawę do przekazania środków z rachunku środków pomocowych ?Podatnik ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od faktur VAT wystawionych za okres sprzed rejestracji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.