Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy za usługi świadczone na rzecz sądu i prokuratury świadczone przez tłumacza przysięgłego należy wystawiać faktury VAT?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95 poz. 798 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 26.04.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej określenia rodzaju dokumentów potwierdzających wykonanie usług będącego podatnikiem podatku VAT tłumacza przysięgłego, na rzecz Sądu lub Prokuratury - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe.

Pismem z dnia 26.04.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W opisanym we wniosku stanie faktycznym, przedmiotem zapytania podatnika jest kwestia określenia rodzaju dokumentów potwierdzających wykonanie usług tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego - podatnika podatku VAT - na rzecz sądu i prokuratury.Wraz z zapytaniem Podatnik przedstawił własne stanowisko w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którym wykonanie usługi w wyżej opisanych okolicznościach faktycznych powinno zostać udokumentowane fakturą VAT.

Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy zważył co następuje:Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16Jednocześnie w myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".Jak wynika z danych będących w posiadaniu tut. Urzędu, Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem jako podatnik VAT czynny.Biorąc powyższe pod uwagę, wykonanie na zlecenie sądu czy prokuratury usługi tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT - winno zostać udokumentowane fakturą VAT, wystawioną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz jej aktami wykonawczymi.Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.

Niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący w dniu wystąpienia z wnioskiem o interpretację, zmiana którego może spowodować, iż stanie się ona nieaktualna. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, prokuratura, sądy, tłumacz, usługi tłumaczenia
Data aktualizacji: 17/01/2013 18:00:01

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dostawy wody...

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz. 60 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.06.2005 r. (data wpływu do Urzędu 17.06.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej...

Czy możliwe jest odliczenie podatku z faktury dokumentującej pobór opłaty za zamówioną, le...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2005 r., który wpłynął w dniu 02.02.2005 r., o udzielenie...

Korekta kwoty podatku naliczonego przy sprzedaży kotłowni - środek trwały powyżej 15000 zł

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie środków pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dotyczące czynszu stanowią koszty firmy?Urząd Skarbowy Gostynin 09-500 ul. Płocka 10Fikcyjna faktura a koszt uzyskania przychoduCzy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury VAT zawierającej pomyłki dot. zaokrągleń ?W jakiej dacie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, stratę na sprzedaży wierzytelności w ramach faktoringu pełnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.