Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy za usługi świadczone na rzecz sądu i prokuratury świadczone przez tłumacza przysięgłego należy wystawiać faktury VAT?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95 poz. 798 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 26.04.2006 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej określenia rodzaju dokumentów potwierdzających wykonanie usług będącego podatnikiem podatku VAT tłumacza przysięgłego, na rzecz Sądu lub Prokuratury - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe.

Pismem z dnia 26.04.2006 r. Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W opisanym we wniosku stanie faktycznym, przedmiotem zapytania podatnika jest kwestia określenia rodzaju dokumentów potwierdzających wykonanie usług tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego - podatnika podatku VAT - na rzecz sądu i prokuratury.Wraz z zapytaniem Podatnik przedstawił własne stanowisko w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którym wykonanie usługi w wyżej opisanych okolicznościach faktycznych powinno zostać udokumentowane fakturą VAT.

Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy zważył co następuje:Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16Jednocześnie w myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".Jak wynika z danych będących w posiadaniu tut. Urzędu, Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem jako podatnik VAT czynny.Biorąc powyższe pod uwagę, wykonanie na zlecenie sądu czy prokuratury usługi tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT - winno zostać udokumentowane fakturą VAT, wystawioną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz jej aktami wykonawczymi.Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.

Niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący w dniu wystąpienia z wnioskiem o interpretację, zmiana którego może spowodować, iż stanie się ona nieaktualna. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, prokuratura, sądy, tłumacz, usługi tłumaczenia
Data aktualizacji: 17/01/2013 18:00:01

Czy remont rozliczany w czasie rachunkowo, podatkowo może być zaliczony w koszty w dacie p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, wynikającego z faktur VAT dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura VAT RR online

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (czyli czynnym podatnikiem VAT) i kupujesz produkty rolne od rolnika ryczałtowego (gdzie rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego...

Prawidłowe zaliczenie operacji transferu zawodników do przychodów

Spółka zwróciła się z zapytaniem w sprawie rozliczenia operacji transferu zawodników. Wniosek został przez podatnika uzupełniony dla potrzeb podatku VAT pismem z dnia 21.06.2005 r.Z treści wniosku Jednostki oraz uzupełnienia wynika, że podmiot w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób postępowania w związku z otrzymaniem faktury korygującej in minus wystawionej przez unijnego kontrahentaCzy podmiotowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego ?Moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczejW którym momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępną opłatę leasingową dotyczącą leasingu samochoduPrawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary (grunty) i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.