Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak należy wystawić fakturę VAT za użytkowanie wieczyste, w przypadku gdy wieczystym użytkownikiem jest małżeństwo?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że postanowieniem Sądu "X" dotyczącym egzekucji z nieruchomości przysądzone zostały działki gruntu stanowiącego własność Gminy "Y" w użytkowanie wieczyste oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki na rzecz małżonków do ich małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej. Jeden z małżonków prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą z wykorzystaniem przedmiotowej nieruchomości, żądając jednocześnie od Urzędu Miasta "Y" wystawienia faktury VAT dotyczącej opłaty rocznej z tytułu nabycia użytkowania wieczystego gruntu wyłącznie na jego osobę.

Zdaniem wnioskującej strony, żądana faktura VAT winna zostać wystawiona zgodnie z postanowieniem Sądu "X" na rzecz małżonków, którym przysądzono przedmiotową nieruchomość w użytkowanie wieczyste, ponieważ stosownie do art. 238 Kodeksu Cywilnego opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego przez czas trwania swego prawa uiszcza wieczysty użytkownik. W tym przypadku wieczystymi użytkownikami jest zgodnie z postanowieniem Sądu "X" - małżeństwo, a nie jeden z małżonków prowadzący działalność gospodarczą.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim odpowiadając na zapytanie podatnika, wyjaśnia:

Regulacje dotyczące wystawiania przez podatników faktur VAT zawarte zostały w art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

W myśl art. 106 ust. 1 cytowanej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 tego artykułu oraz z zastrzeżeniem art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 tej ustawy.

Stosownie do § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktura VAT stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Skoro przedmiotową nieruchomość przysądzono w użytkowanie wieczyste na rzecz obojga małżonków do ich ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej, nabywcą na rzecz którego winna zostać wystawiona faktura VAT jest małżeństwo. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego przez czas trwania swego prawa uiszcza wieczysty użytkownik. W tym przypadku użytkownikiem jest małżeństwo i to ono uiszcza ww. opłatę roczną, dlatego też faktura VAT winna być wystawiona na małżeństwo tj. użytkownika wieczystego określonego postanowieniem Sądu "X".

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu sprawy przedstawionego przez wnioskodawcę w przedłożonym materiale oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, małżonek, nabywca, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 04/01/2013 09:00:01

Czy firma dokonała prawidłowo wyceny towarów do magazynu, a co za tym idzie czy prawidłowo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług cash poolingu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście 50-044

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Wrocław pod nazwą Śródmieście gminy powiaty województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 41101016740005502221000000 VAT 88101016740005502222000000 PIT 38101016740005502223000000 budżetowe...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup i montaż ok...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku, działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia...

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi spedycji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Fakturę VAT za świadczenie pomocy prawnej z urzędu powinien wystawić radca prawny a nie spółka, której jest on współwłaścicielemUrząd Skarbowy Starogard Gdański 83-200 ul. Lubichowska 4Wysyłania faktur elektronicznychPowstanie obowiązku podatkowego od zaliczekCzy można odliczyć podatek naliczony z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji dla potrzeb podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.