Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma "..." zajmuje się usługami spedycyjnymi. Wystawia faktury za sprzedaż swoich usług zarówno w walucie polskiej jak i w walucie obcej. Dnia 26 lutego 2007r. wystawiono dla kontrahenta niemieckiego fakturę w walucie obcej (euro). Sprzedaż tej usługi nastąpiła natomiast 20 lutego 2007r. W tak przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Pana dotyczy m.in. następującej kwestii: kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STANOWISKO PODATNIKA Przepisy podatkowe nakazują przeliczanie przychodu wyrażonego w walucie obcej według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przychód firmy powstał w dacie 20 lutego 2007r. kiedy to towar dotarł na miejsce przeznaczenia i dokonał się jego rozładunek. Dlatego też do przeliczenia faktury w zakresie podatku dochodowego przyjęto kurs średni NBP z dnia 19 lutego 2007r. (tabela 35/A/NBP/2007; kurs 1 euro - 3,9017 zł).

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA Przychody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zostały określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy podatkowej za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W myśl art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust.1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:1) wystawienia faktury albo2) uregulowania należności. Z cytowanego przepisu art. 14 ust. 1 c ustawy podatkowej wynika jednoznacznie, że dniem uzyskania przychodu jest data wykonania usługi, o ile wcześniej nie miało miejsca wystawienie faktury lub uregulowanie należności. Natomiast sposób ustalania przychodów wyrażonych w walutach obcych reguluje przepis art. 14 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z jego brzmieniem przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zatem, mając na uwadze cytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż przychód wyrażony w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W przedmiotowej sprawie dniem uzyskania przychodu jest dzień wykonania usługi, tj. 20 lutego 2007r., zatem do przeliczenia euro na złote należy wziąć kurs średni euro z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli 19 lutego 2007r. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: kurs waluty, moment powstania przychodów, przychody w walutach obcych
Data aktualizacji: 06/09/2011 10:25:09

Urząd Skarbowy Mikołów 43-190 ul. Hubera 4

Zasięg terytorialny miasta Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze gminy Ornontowice, Wyry powiaty mikołowski województwo śląskie Konta bankowe CIT 84101012123068412221000000 VAT 34101012123068412222000000 PIT 81101012123068412223000000 budżetowe pozostałe...

Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wysta...

Na podstawie art.14a 1, 3, 4, art.21 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od...

Księgowość Łódź

Stosownie do podstawowej zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, podatek należny podlega obniżeniu o kwotę podatku naliczonego. Księgowość w mieście Łódź, jest szeroko rozwinięta. Udaj się do biura księgowego w Łodzi, aby pomniejszyli twój...

Moment powstania obowiązku podatkowego, obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, podstaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Środa Śląska 55-300 ul. Oławska 5A

Zasięg terytorialny miasta gminy Kostomłoty, Malczyce, Miekinia, Środa Śląska, Udanin powiaty średzki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 61101016740044862221000000 VAT 11101016740044862222000000 PIT 58101016740044862223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z wykonywaną inwestycją?Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych w zw. ze sprzedażą towarów przez InternetCzy Spółka prawidłowo rozlicza różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości ze skutkiem dla celów rozliczeń podatkowych?Dotyczy możliwości wystawienia faktury wewnętrznej na braki towarów handlowych przy imporcie towarów udokumentowanych dokumentem celnymPrawo do odliczenia i wystawiania faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.