Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma "..." zajmuje się usługami spedycyjnymi. Wystawia faktury za sprzedaż swoich usług zarówno w walucie polskiej jak i w walucie obcej. Dnia 26 lutego 2007r. wystawiono dla kontrahenta niemieckiego fakturę w walucie obcej (euro). Sprzedaż tej usługi nastąpiła natomiast 20 lutego 2007r. W tak przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Pana dotyczy m.in. następującej kwestii: kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STANOWISKO PODATNIKA Przepisy podatkowe nakazują przeliczanie przychodu wyrażonego w walucie obcej według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przychód firmy powstał w dacie 20 lutego 2007r. kiedy to towar dotarł na miejsce przeznaczenia i dokonał się jego rozładunek. Dlatego też do przeliczenia faktury w zakresie podatku dochodowego przyjęto kurs średni NBP z dnia 19 lutego 2007r. (tabela 35/A/NBP/2007; kurs 1 euro - 3,9017 zł).

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA Przychody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zostały określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy podatkowej za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W myśl art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust.1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:1) wystawienia faktury albo2) uregulowania należności. Z cytowanego przepisu art. 14 ust. 1 c ustawy podatkowej wynika jednoznacznie, że dniem uzyskania przychodu jest data wykonania usługi, o ile wcześniej nie miało miejsca wystawienie faktury lub uregulowanie należności. Natomiast sposób ustalania przychodów wyrażonych w walutach obcych reguluje przepis art. 14 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z jego brzmieniem przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zatem, mając na uwadze cytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż przychód wyrażony w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W przedmiotowej sprawie dniem uzyskania przychodu jest dzień wykonania usługi, tj. 20 lutego 2007r., zatem do przeliczenia euro na złote należy wziąć kurs średni euro z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli 19 lutego 2007r. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: kurs waluty, moment powstania przychodów, przychody w walutach obcych
Data aktualizacji: 06/09/2011 10:25:09

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania Dost...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obciążenie Oddziału w Niemczech poniesionymi kosztami powinno być dokumentowane Faktur...

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki...

Prawo do obniżenia podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Proces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług internetowych

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 r. Dz.U.Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (.) z dnia 27.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie usług najmu lokalu użytkowego, będącego własnością kilku podmiotów - sposób wystawienia fakturCzy odlicza się od podatku należnego podatek naliczony VAT zawarty fakturach zakupu?W którym miesiącu Spółka powinna zaliczyć ww. zdarzenie do przychodów?Czy na wystawianych fakturach przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą musi znajdować się imię i nazwisko tej osoby ?Dokumentowanie sprzedaży elektronicznych jednostek doładowujących do telefonów komórkowych w systemie ciągłym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.