Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma "..." zajmuje się usługami spedycyjnymi. Wystawia faktury za sprzedaż swoich usług zarówno w walucie polskiej jak i w walucie obcej. Dnia 26 lutego 2007r. wystawiono dla kontrahenta niemieckiego fakturę w walucie obcej (euro). Sprzedaż tej usługi nastąpiła natomiast 20 lutego 2007r. W tak przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Pana dotyczy m.in. następującej kwestii: kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STANOWISKO PODATNIKA Przepisy podatkowe nakazują przeliczanie przychodu wyrażonego w walucie obcej według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Przychód firmy powstał w dacie 20 lutego 2007r. kiedy to towar dotarł na miejsce przeznaczenia i dokonał się jego rozładunek. Dlatego też do przeliczenia faktury w zakresie podatku dochodowego przyjęto kurs średni NBP z dnia 19 lutego 2007r. (tabela 35/A/NBP/2007; kurs 1 euro - 3,9017 zł).

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA Przychody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zostały określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy podatkowej za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W myśl art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust.1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:1) wystawienia faktury albo2) uregulowania należności. Z cytowanego przepisu art. 14 ust. 1 c ustawy podatkowej wynika jednoznacznie, że dniem uzyskania przychodu jest data wykonania usługi, o ile wcześniej nie miało miejsca wystawienie faktury lub uregulowanie należności. Natomiast sposób ustalania przychodów wyrażonych w walutach obcych reguluje przepis art. 14 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zgodnie z jego brzmieniem przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zatem, mając na uwadze cytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż przychód wyrażony w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W przedmiotowej sprawie dniem uzyskania przychodu jest dzień wykonania usługi, tj. 20 lutego 2007r., zatem do przeliczenia euro na złote należy wziąć kurs średni euro z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli 19 lutego 2007r. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.
Słowa kluczowe: kurs waluty, moment powstania przychodów, przychody w walutach obcych
Data aktualizacji: 06/09/2011 10:25:09

Trzeci Urząd Skarbowy Szczecin 70-783 ul. Lucjana Rydla 65

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Szczecin pod nazwami: Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Drzetowo-Grabowo, Majowe--Kijewo, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Płonie-Śmierdnica--Jezierzyce, Podjuchy, Pomorzany, Słoneczne...

Wystawienie faktury VAT na kwotę odpowiadającą kwocie przejętej na podstawie umowy przelew...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jest zasadność wystawiania faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie pr...

Z przedmiotowego wniosku w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, iż jest Pan tłumaczem przysięgłym ustanowionym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług...

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze potwierdzającej nabycie usługi poza g...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym p...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że P. Informatyka...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wniosek dotyczy sposobu rozliczenia reklamacji towaru w przypadku gdy nie następuje przywóz towarów na teren Polski ze względów ekonomicznychJak należy dokumentować i ewidencjonować przychód z tytułu wykonywania usług stomatologicznych oraz usług wynajmu pomieszczenia?Czy można wystawić jedną notę korygującą do kilku faktur korygujących?Określenia miejsca świadczenia usług tłumaczeńOpodatkowanie premii pieniężnych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentujących je faktur VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.