Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Pytanie dotyczy wątpliwości co do terminu wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania usług budowlano montażowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 15.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 21.09.2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku podatnik zawarł pytanie dot. wątpliwości co do terminu wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania usług budowlano - montażowych.

Z treści pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlano - montażowych, a konkretnie montażu stolarki okiennej. Zdaniem Pana, mając na uwadze przepisy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego (nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi).

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano - montażowych. Terminy wystawienia faktur w przypadku świadczenia usług określonych w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług określa obowiązujący od 1 czerwca 2005 r. § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt. 1- 5 i 7 - 11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Natomiast § 15 ust. 2 rozporządzenia stanowi, iż faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Mając powyższe na uwadze, fakturę VAT w przypadku usług budowlano - montażowych należy wystawić nie później niż z dniem wystąpienia obowiązku podatkowego tzn. najpóźniej z dniem zapłaty należności lub najpóźniej 30 dnia od dnia wykonania usługi, jeżeli zapłata nie nastąpiła. Faktura w takim przypadku nie może być jednak wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego obowiązku.
Słowa kluczowe: fakturowanie, usługi budowlano-montażowe
Data aktualizacji: 05/01/2013 06:00:01

Terminu rozliczenia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy dopuszczalności posiadania kopii faktur w formie elektronicznej

W odpowiedzi na zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 5 stycznia 2005 r. (data wpływu 7 stycznia 2005 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 , działając w trybie art...

Obowiązki podatkowe związane z wystawieniem faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usług

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

W którym momencie spółka jawna przekształcająca się w spółkę z o.o. powinna zamknąć księgi...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki bez znaku, z dnia 23.10.2003 r. (data wpływu: 24.10.2003 r.) w sprawie zamknięcia ksiąg w związku z przekształceniem Spółki Jawnej w Spółkę z o.o., działając w trybie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy dotacje podlegaja opodatkowaniu VAT?Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę leasingowego samochodu?Sposób rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokonanej sprzedażyCzy zapłacona wstępna opłata leasingowa, jest jednorazowym kosztem uzyskania przychodu?Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.