Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Stawka VAT dla zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat-kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, ze zm.), art. 20 ust. 3, art. 41 ust. 3 i art. 87 ust. 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu wniosku "K." sp. z o.o. z dnia 28.07.2005 r. (data wpływu 08.08.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku.

Wnioskiem z dnia 28.07.2005 r. "K." Sp. z o.o. zwróciła się o wydanie wiążącej interpretacji dotyczącej przepisów VAT w oparciu o ustawę z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Przedmiotem jej miała być odpowiedź na pytanie dot. stawki VAT dla zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym we wniosku - podatnik otrzymał w lipcu 2005 r. zaliczkę od kontrahenta z Unii Europejskiej przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wywóz towarów dotyczący tej zaliczki będzie realizowany w 2005 r., a częściowo w 2006 r. Na okoliczność otrzymania zaliczki pytający wystawił fakturę VAT ze stawką 0%. Na realizowane w późniejszych miesiącach dostawy spółka wystawiać będzie faktury VAT, które uwzględnią otrzymaną wcześniej zaliczkę. Do wystawionej faktury VAT zaliczkowej ze stawką 0% podatnik nie otrzyma dowodów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenia go do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym. W odpowiedzi na zapytanie podatnika należy stwierdzić:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - jeżeli przed wykonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Na podstawie art. 87 ust. 3a ustawy do obrotu, o którym mowa w ust. 3, wlicza się m.in. obrót z tytułu otrzymania należności, dla którego obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 20 ust. 3, pod warunkiem przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku jaka byłaby należna gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju, do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, objętych tą należnością. Przepis art. 87 ust. 3 określa sposób zwrotu różnicy podatku, a wśród nich podatnikowi, u którego występuje obrót opodatkowany stawkami niższymi niż stawka podstawowa, tj. 22%. Przedstawienie w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego (art. 87 ust. 3a ustawy) w kwocie odpowiadającej kwocie podatku jaka byłaby należna gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju wskazuje, że w sytuacji powstawania obowiązku podatkowego m.in. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy obrót taki winien być opodatkowany taką stawką jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podatnik w przedstawionym własnym stanowisku stwierdził, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0% ale możliwość jej zastosowania została uzależniona w art. 42 ust. 1 pkt 2, tj. od posiadania przez podatnika dowodów, że towary będą-ce przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione i dostar-czone do nabywcy na terytorium państwa inne niż terytorium kraju. Jednakże, zdaniem pytającego art. 42 ustawy dotyczy dokonanych dostaw wewnątrzwspólnotowych i nie może w związku z tym mieć zastosowania do zaliczek otrzymywanych przed dokonaniem dostaw. Dlatego tez należy przyjąć, iż w przypadku zaliczek właściwą stawka będzie 0% bez konieczności opodatkowywania ich według stawki obowiązującej dla danego towaru na terytorium kraju - dodał pytający.

Organ podatkowy stoi na stanowisku, że przepis art. 41 ust. 3 ustawy mówiący o stawce podatku dotyczy wewątrzwspólnotowej dostawy towarów i zastrzeżenie w nim wyrażone dotyczące wymogów, określonych w art. 42 również jest przyporządkowane dla dostawy, a nie zaliczek.
Słowa kluczowe: dostawa wewnątrzwspólnotowa, opodatkowanie zaliczek, stawki podatku, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 01/02/2013 03:00:01

Korekta błędnie wystawionej faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Strona wnosi o udzielenie odpowiedzi czy może " dokonać obniżenia podatku należnego o poda...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z...

Dotyczy momentu zaksięgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupionego w Tu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Pana (.) zawarte we wniosku z...

Czy na wpłacone przez nabywcę wadium w ciągu 7 dni od jego wpłaty powinna zostać wystawion...

Na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia . Podatnika ., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...

Prawo do odliczenia z tytułu otrzymanej faktury z tytułu nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, Strona powinna wystawić fakturę VAT czy notę obciążeniową, w celu otrzymania refundacji?Zasady opodatkowania usług w zakresie obsługi naziemnej lotów świadczonych na rzecz przewoźników krajowych i zagranicznychCIT - w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu wykonania dodatkowych usług inżynieryjnychPrawo do ubiegania się o zaliczkowy zwrot podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji podatnika podatku VATUrząd Skarbowy Radomsko 97-500 ul. Mickiewicza 4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.