Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Udokumentowanie przychodu (KP potwierdzające przyjęcie czynszu od najemcy) z wynajmu lokali mieszkaniowych bez pisemnej umowy najmu

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)- stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2005r. jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 14.09.2005r. zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co dozakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie udokumentowania przychodu (KP potwierdzające przyjęcie czynszu od najemcy) z wynajmu lokali mieszkalnych bez pisemnej umowy najmu.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pani właścicielemnieruchomości. Lokale w tej nieruchomości wynajmowane są osobom fizycznym na cele mieszkaniowe. Do chwili obecnej wszyscy najemcy wynajmowali pomieszczenia mieszkalne na okres dłuższy niż 12 miesięcy co skutkowało podpisywaniem umów dotyczących najmu. Ponieważ od października 2005r.w w/w nieruchomości dominować będą najemcy wynajmujący lokal na okres kilku miesięcy (maksimum 10 m-cy) zamierza Pani zrezygnować z podpisywania umów ograniczając się jedynie do umowy ustnej z najemcą.Zgodnie z art. 659 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) najem jest umową, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, który może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.Umowa najmu jest umową obligacyjną, konsensualną i wzajemną.

W przypadku umowy najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok umowa powinna być zawarta na piśmie, jednakże w myśl przepisu art.660 w/w ustawy kodeks cywilny, niedochowanie warunku pisemnej formy umowy nie powoduje nieważności umowy, lecz skutkuje uznaniem umowy za zawartą na czas nieoznaczony.Przepisy kodeksu cywilnego regulujące najem nie wymieniają bezwzględnego obowiązku dochowania pisemnej formy umowy.Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony przez Panią stan faktyczny oraz wymienione wyżej uregulowania prawne należy stwierdzić, że możliwe jest zawarcie umowy najmu bez zachowania jej formy pisemnej.Zgodnie z wykazem usług zwolnionych od podatku od towarów i usług - poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwolnieniu podlegają - usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe, stąd też nie ciąży na Pani obowiązek wystawiania faktur VAT.W Pani przypadku dokumentem potwierdzającym najem będą rachunki. Treść rachunku określa przepis § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005r. Nr 165, poz. 1373).

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2005r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b§ 5 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: dokumentowanie wpłat, najem, rachunki, umowa najmu
Data aktualizacji: 21/01/2013 18:00:01

Urząd Skarbowy Konin 62-510 ul. Zakładowa 7A

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Konin gminy Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn powiaty koniński województwo wielkopolskie...

Urząd Skarbowy Włoszczowa 29-100 ul. Wiśniowa 10

Zasięg terytorialny miasta gminy Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa powiaty włoszczowski województwo świętokrzyskie Konta bankowe CIT 83101012380857912221000000 VAT 33101012380857912222000000 PIT 80101012380857912223000000...

Zagadnienie o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zwrotnego potwierdzenia o...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 04 stycznia 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 05 stycznia 2006 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54...

Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży

Niniejszą interpretację wydano na podstawie niżej opisanego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia. W dniu 08.03.2006 r. Spółka złożyła do tut. organu zapytanie w...

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady Poznań 60-685 ul. Wojciechowskiego 3/5

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Poznań pod nazwami: Winogrady, Piątkowo, Radojewo, Umultowo, Morasko, Naramowice gminy Suchy Las powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 09101014690039392221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Tarnobrzeg 39-400 ul. Wyspiańskiego 12Kiedy należy rozliczyć podatek od towarów i usług z duplikatów faktur kosztowych za media?Korekta deklaracji podatku od towarów i usługUrząd Skarbowy Pruszków 05-800 ul. Staszica 1Jaką wystawić fakturę przy sprzedaży ciągnika zakupionego od osoby prywatnej na umowę kupna sprzedaży?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.