Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Z jaką datą należy księgować fakturę korygującą, która na podstawie odrębnych przepisów wymaga potwierdzenia daty odbioru?

Na podstawie art. 216 § 1, w związku z art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z Pana pismem z dnia 29.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim

p o s t a n a w i astwierdzić, że stanowisko przedstawione w w/w piśmie jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 29.03.2007r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która ewidencjonuje uzyskiwane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

We wniosku postawił Pan pytanie z jaką datą należy księgować fakturę korygującą, która na podstawie odrębnych przepisów wymaga potwierdzenia daty odbioru w sytuacji gdy fakturę korygującą wystawioną w dniu 25.02.2007r. Podatnik otrzymał w dniu 10.03.2007r. i z tą datą potwierdził odbiór dokumentu.W powyższej sytuacji uważa Pan, że fakturę korygującą należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z datą otrzymania dokumentu potwierdzającego jej odbiór.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie wyjaśnia: Definicję dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodów zawiera przepis art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowiący, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Przepis tego artykułu wprowadzony został ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2006 r. Nr 217, poz. 10758) i obowiązuje od dnia 01.01.2007r.W związku z tym, że ustawodawca nie określił innej definicji dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodów ma on zastosowanie do wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dotyczy zarówno podatników prowadzących księgę przy zastosowaniu zasad potrącania wydatków w powiązaniu z odpowiadającymi im przychodami i stale w każdym roku podatkowym w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego, jak i stosujących zasadę potrącania kosztów uzyskania przychodów tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Kwestie potwierdzenia daty odbioru faktur korygujących reguluje § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jest to przepis odrębny, który nie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nie może być podstawą do dokonywania wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Biorąc pod uwagę powyższe tutejszy organ stoi na stanowisku, że w przypadku wskazanym w przykładzie należy zaksięgować fakturę w dacie wystawienia. Zatem Pana stanowisko w sprawie nie jest prawidłowe. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim informuje, że przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b §1 ustawy Ordynacja podatkowa) wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b §2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, faktura korygująca, księga przychodów i rozchodów, księgowanie kosztów
Data aktualizacji: 16/10/2013 12:00:01

Jak powinno wglądać odliczenie naliczanego podatku VAT w fakturach za miesięczne raty czyn...

Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60, tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2005 r. w sprawie...

Urząd Skarbowy Kartuzy 83-300 ul. Kościerska 13

Zasięg terytorialny miasta gminy Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo powiaty kartuski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 81101011400144012221000000 VAT 31101011400144012222000000 PIT...

Czy wartość netto wystawionej przez Spółkę faktury będzie kosztem dla obecnego użytkownika...

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co...

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych, niezwiązanych z żadną konkretną dostawą towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatku od towarów i usług w zakresie zasadności dokonania korekty deklaracji VAT-7

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężneCzy zakupy towarów związanych z obchodami święta branżowego w Spółce, potwierdzone fakturami VAT, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego?Sposób potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującejTreść faktury przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem posadowionym na tym grunciePrawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.