Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można wystawić fakturę korygującą jeżeli dostawy dokonano dla nieistniejącego dłużnika?

W odpowiedzi na zapytanie czy można wystawić fakturę korygującą VAT jeżeli dostawy dokonano dla nieistniejącego dłużnika zawarte w piśmie z dnia 16.10.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem , podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 19, ust. 1 ww ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 - 21, art. 14, ust. 6, art. 20 i art. 21, ust. 1.

Zgodnie z art. 106, ust. 1 ww ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119, ust. 10 i art. 120, ust. 16.

Z § 19, ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 971 ) wynika, iż w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29, ust. 4 ustawy, podatnik udzielających rabatu wystawia fakturę korygującą. Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 14, ust. 2, pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99, ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21, ust. 1 ustawy.

Z treści zapytania wynika, że spółka dokonała dostawy towarów i w związku z tą dostawą wystawiła fakturę VAT. Za towar spółka nie otrzymała zapłaty. W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Policję okazało się jednak, że nie istnieje firma dla której dokonano dostawy, jak również osoba podająca się za właściciela tej firmy.

Z przytoczonych przepisów wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał w spółce w związku dokonaną dostawą towarów. Ponieważ z posiadanych przez spółkę informacji wynikało, że dostawa wykonana była dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, spółka wystawiła fakturę VAT. Jednak faktura VAT była następstwem dokonanej dostawy.

Przepisy przewidują wystawienie faktury korygującej VAT, ale nie dla opisanej w zapytaniu sytuacji. Ponadto, przepisy uzależniają prawo do zmniejszenia obrotu i podatku należnego o wynikające z faktury korygującej VAT wartości, od posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W opisywanej sytuacji spółka nie będzie mogła przecież uzyskać takiego potwierdzenia.
Słowa kluczowe: dłużnik, dostawa, faktura vat
Data aktualizacji: 27/03/2011 14:10:43

Księgowa z Zamościa dlaczego warto ją zatrudnić?

Prowadzenie księgowości małego czy średniego przedsiębiorstwa nigdy nie jest łatwym zadaniem. Przedsiębiorca nie tylko musi skupić się na pozyskiwaniu i obsłudze kontrahentów, ale także musi zwrócić uwagę na poprawne prowadzenie ewidencji firmy...

Ustalenie dnia poniesienia kosztów w walucie obcej w świetle art. 15 ust. 14e ustawy z dni...

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy -...

Dotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz podmiotów...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 15.11.2005r. (uzupełnionym w...

Możliwość zastosowania zwolnienia od VAT usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedający zobowiązany jest bez wezwania do korekty określonego symbolu PKWiU i w jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004 - 2007 wraz z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku?Czy Spółka powinna wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%?W/s prawidłowości przyjętego wzoru fakturyDotyczy rozliczenia nadpłaconego podatku od towarów i usług za nierozliczone i nieściągalne faktury VATSposób wystawienia faktury w euro dla polskich kontrahentów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.