Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy można wystawić fakturę korygującą jeżeli dostawy dokonano dla nieistniejącego dłużnika?

W odpowiedzi na zapytanie czy można wystawić fakturę korygującą VAT jeżeli dostawy dokonano dla nieistniejącego dłużnika zawarte w piśmie z dnia 16.10.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem , podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 19, ust. 1 ww ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 - 21, art. 14, ust. 6, art. 20 i art. 21, ust. 1.

Zgodnie z art. 106, ust. 1 ww ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119, ust. 10 i art. 120, ust. 16.

Z § 19, ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 971 ) wynika, iż w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29, ust. 4 ustawy, podatnik udzielających rabatu wystawia fakturę korygującą. Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 14, ust. 2, pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99, ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21, ust. 1 ustawy.

Z treści zapytania wynika, że spółka dokonała dostawy towarów i w związku z tą dostawą wystawiła fakturę VAT. Za towar spółka nie otrzymała zapłaty. W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Policję okazało się jednak, że nie istnieje firma dla której dokonano dostawy, jak również osoba podająca się za właściciela tej firmy.

Z przytoczonych przepisów wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał w spółce w związku dokonaną dostawą towarów. Ponieważ z posiadanych przez spółkę informacji wynikało, że dostawa wykonana była dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, spółka wystawiła fakturę VAT. Jednak faktura VAT była następstwem dokonanej dostawy.

Przepisy przewidują wystawienie faktury korygującej VAT, ale nie dla opisanej w zapytaniu sytuacji. Ponadto, przepisy uzależniają prawo do zmniejszenia obrotu i podatku należnego o wynikające z faktury korygującej VAT wartości, od posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W opisywanej sytuacji spółka nie będzie mogła przecież uzyskać takiego potwierdzenia.
Słowa kluczowe: dłużnik, dostawa, faktura vat
Data aktualizacji: 27/03/2011 14:10:43

Urząd Skarbowy Sopot 81-808 ul. 23 Marca 9/11

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Sopot gminy powiaty województwo pomorskie Konta bankowe CIT 90101011400143682221000000 VAT 40101011400143682222000000 PIT 87101011400143682223000000 budżetowe pozostałe...

Czy możliwe jest wystawienie jednej faktury korygującej dla określonego klienta na rabat u...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Faktury anglojęzyczne

Często, jeśli prowadzisz jakąś transakcję dla klienta zagranicznego, musisz na koniec wystawić anglojęzyczną fakturę jako dowód sprzedaży. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego przygotowania takiego dokumentu, co wcale nie jest proste...

Obowiązek wystawiania faktur VAT obejmujących czynsz najmu w sytuacji zawieszenia działaln...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zarządca sądowy ma prawo wystawiania rachunków bez udzielonego pełnomocnictwa?

Pismem z dnia 23.02.2007r. (data wpływu 26.02.2007r.), uzupełnionym dnia 12.03.2007r zwrócili się Państwo o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Przedstawiony przez Państwa stan faktyczny:...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury dla sprzedaży robót budowlanychCzy przy ustaleniu limitu przychodu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy uwzględnić przychód ze sprzedaży środka trwałego?W zakresie rodzaju ksiąg podatkowych, do których prowadzenia jest obowiązany w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarcząCzy stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług?Przeliczanie na złote kwot wykazanych na fakturach VAT - zaliczkowej i końcowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.