Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymując bon towarowy wydany w ramach sprzedaży premiowej powinienem odprowadzić podatek VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PP2-005-237/2004 z dnia 28.01.2005 r., stosownie do art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., prostuje i uzupełnia informację w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, udzielonej przez Naczelnika tut. Urzędu pismem z dnia 04.11.2004 r., znak: PP-1/443/107/2004.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 05.10.2004 r. wynika, że Firma M w ramach sprzedaży premiowej, w promocji Wynagradzamy zakupy w M wydała Panu B - będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - bon towarowy za osiągnięcie określonego poziomu zakupów. Powyższy bon uprawnia do otrzymania (w kolejnej transakcji) towaru o wartości nominalnej bonu.

Istotą sprawy jest to, że przedmiotowy bon towarowy nie przysparza żadnych korzyści w momencie jego otrzymania, a dopiero w momencie jego realizacji, tj. w kolejnej transakcji, w której będzie wykorzystany jako forma zapłaty.

Z opisanej przez Podatnika sytuacji wynika, że chociaż nominalna wartość bonu jest określona, to nie jest on nabyty przez kupującego za wynagrodzeniem i nie stanowi niczego innego, poza dokumentem uprawniającym do zapłaty nim w kolejnej transakcji.

Zgodnie z w/w pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, otrzymanie przez Pana nagrody w postaci bonu towarowego, wydawanego w ramach sprzedaży premiowej, w promocji Wynagradzamy zakupy w M, nie można nazwać odpłatnym świadczeniem usług gdyż, aby uznać jakieś zdarzenie za odpłatne świadczenie usług musi występować stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podmiotami biorącymi udział w tym zdarzeniu, czyli obie strony muszą zobowiązać się do określonego działania, bądź powstrzymania się od dokonania czynności np. w określonej umowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, rozliczenie bonu towarowego powinno odbywać się nie na etapie jego wydawania, lecz na etapie jego realizacji - wykorzystania jako środek płatniczy w kolejnej transakcji.

Wystawiona przez sprzedawcę faktura, za którą płatność dokonywana jest z uwzględnieniem (realizacją) przedmiotowego bonu winna w podstawie opodatkowania uwzględniać faktyczną zapłatę dokonaną przez nabywcę, tj. cenę towarów pomniejszoną o wartość nominalną bonu.

W przypadku wykazania na w/w fakturze kwoty do opodatkowania stanowiącej cenę nominalną towarów powiększoną o wartość bonu, wystawca faktury, tj. Firma M winna wystawić fakturę korygującą na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Z kolei zobowiązany Pan jest do zmniejszenia - na podstawie powyższej faktury korygującej - podatku naliczonego w miesiącu jej otrzymania, zgodnie z § 20 ust. 4 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia.
Słowa kluczowe: bon towarowy, faktura korygująca, faktura VAT, sprzedaż premiowa
Data aktualizacji: 19/01/2013 06:00:02

Czy należy uwzględnić w przychodach i kosztach uzyskania przychodów różnice kursowe od wła...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 18.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury z tytułuwcześniejszego zakończenia umowy leas...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15.02.2005 r. (data wpływu do tut...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego - VAT z faktur od wykonawców hal i nadzoru - z uwa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie dzierżawy gospodarstwa rolnego oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w opisanej sytuacji Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzy...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, w przypadku braku stosownych adnotacji na fakturzeSposób ustalenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu) za określoną na fakturze cenęUznania czy premia za uzyskanie odpowiedniego poziomu obrotów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługBiuro rachunkowe Konin - na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?Czy zmniejszenie wartości sprzedaży wykonanych usług należy skorygować w zeznaniu za rok, w którym powstał przychód należny tj. w roku 2004
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.