Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymując bon towarowy wydany w ramach sprzedaży premiowej powinienem odprowadzić podatek VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PP2-005-237/2004 z dnia 28.01.2005 r., stosownie do art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., prostuje i uzupełnia informację w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, udzielonej przez Naczelnika tut. Urzędu pismem z dnia 04.11.2004 r., znak: PP-1/443/107/2004.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 05.10.2004 r. wynika, że Firma M w ramach sprzedaży premiowej, w promocji Wynagradzamy zakupy w M wydała Panu B - będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - bon towarowy za osiągnięcie określonego poziomu zakupów. Powyższy bon uprawnia do otrzymania (w kolejnej transakcji) towaru o wartości nominalnej bonu.

Istotą sprawy jest to, że przedmiotowy bon towarowy nie przysparza żadnych korzyści w momencie jego otrzymania, a dopiero w momencie jego realizacji, tj. w kolejnej transakcji, w której będzie wykorzystany jako forma zapłaty.

Z opisanej przez Podatnika sytuacji wynika, że chociaż nominalna wartość bonu jest określona, to nie jest on nabyty przez kupującego za wynagrodzeniem i nie stanowi niczego innego, poza dokumentem uprawniającym do zapłaty nim w kolejnej transakcji.

Zgodnie z w/w pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, otrzymanie przez Pana nagrody w postaci bonu towarowego, wydawanego w ramach sprzedaży premiowej, w promocji Wynagradzamy zakupy w M, nie można nazwać odpłatnym świadczeniem usług gdyż, aby uznać jakieś zdarzenie za odpłatne świadczenie usług musi występować stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podmiotami biorącymi udział w tym zdarzeniu, czyli obie strony muszą zobowiązać się do określonego działania, bądź powstrzymania się od dokonania czynności np. w określonej umowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, rozliczenie bonu towarowego powinno odbywać się nie na etapie jego wydawania, lecz na etapie jego realizacji - wykorzystania jako środek płatniczy w kolejnej transakcji.

Wystawiona przez sprzedawcę faktura, za którą płatność dokonywana jest z uwzględnieniem (realizacją) przedmiotowego bonu winna w podstawie opodatkowania uwzględniać faktyczną zapłatę dokonaną przez nabywcę, tj. cenę towarów pomniejszoną o wartość nominalną bonu.

W przypadku wykazania na w/w fakturze kwoty do opodatkowania stanowiącej cenę nominalną towarów powiększoną o wartość bonu, wystawca faktury, tj. Firma M winna wystawić fakturę korygującą na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Z kolei zobowiązany Pan jest do zmniejszenia - na podstawie powyższej faktury korygującej - podatku naliczonego w miesiącu jej otrzymania, zgodnie z § 20 ust. 4 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia.
Słowa kluczowe: bon towarowy, faktura korygująca, faktura VAT, sprzedaż premiowa
Data aktualizacji: 19/01/2013 06:00:02

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawiania faktur VAT na członków wspólnoty użytkowej z tytułu kosztów zarządu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kontrahenci świadczą na rzecz Spółki usługi (Wnioskodawca powołuje PKWiU), Spółka ma prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zasady dokumentowania obrotu opakowaniami zwrotnymi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w związku ze sprzedażą działki przeznaczonej pod drogę Wnioskodawca musi wystawić fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak należy rozliczyć VAT naliczony z otrzymanych faktur dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej wraz z innymi robotami?Proces wymiany i archiwizowania e-faktur spełnia wymogi o których mowa w § 4 pkt 2 w związku z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie e-fakturKiedy nalezy ująć w rejestrze sprzedaży korekty faktur VAT?Czy słusznie postąpiliśmy odliczając podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu faktury ?Jaki stosować kurs waluty do przeliczania fakutr?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.