Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy otrzymując bon towarowy wydany w ramach sprzedaży premiowej powinienem odprowadzić podatek VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PP2-005-237/2004 z dnia 28.01.2005 r., stosownie do art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., prostuje i uzupełnia informację w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, udzielonej przez Naczelnika tut. Urzędu pismem z dnia 04.11.2004 r., znak: PP-1/443/107/2004.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 05.10.2004 r. wynika, że Firma M w ramach sprzedaży premiowej, w promocji Wynagradzamy zakupy w M wydała Panu B - będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - bon towarowy za osiągnięcie określonego poziomu zakupów. Powyższy bon uprawnia do otrzymania (w kolejnej transakcji) towaru o wartości nominalnej bonu.

Istotą sprawy jest to, że przedmiotowy bon towarowy nie przysparza żadnych korzyści w momencie jego otrzymania, a dopiero w momencie jego realizacji, tj. w kolejnej transakcji, w której będzie wykorzystany jako forma zapłaty.

Z opisanej przez Podatnika sytuacji wynika, że chociaż nominalna wartość bonu jest określona, to nie jest on nabyty przez kupującego za wynagrodzeniem i nie stanowi niczego innego, poza dokumentem uprawniającym do zapłaty nim w kolejnej transakcji.

Zgodnie z w/w pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, otrzymanie przez Pana nagrody w postaci bonu towarowego, wydawanego w ramach sprzedaży premiowej, w promocji Wynagradzamy zakupy w M, nie można nazwać odpłatnym świadczeniem usług gdyż, aby uznać jakieś zdarzenie za odpłatne świadczenie usług musi występować stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podmiotami biorącymi udział w tym zdarzeniu, czyli obie strony muszą zobowiązać się do określonego działania, bądź powstrzymania się od dokonania czynności np. w określonej umowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, rozliczenie bonu towarowego powinno odbywać się nie na etapie jego wydawania, lecz na etapie jego realizacji - wykorzystania jako środek płatniczy w kolejnej transakcji.

Wystawiona przez sprzedawcę faktura, za którą płatność dokonywana jest z uwzględnieniem (realizacją) przedmiotowego bonu winna w podstawie opodatkowania uwzględniać faktyczną zapłatę dokonaną przez nabywcę, tj. cenę towarów pomniejszoną o wartość nominalną bonu.

W przypadku wykazania na w/w fakturze kwoty do opodatkowania stanowiącej cenę nominalną towarów powiększoną o wartość bonu, wystawca faktury, tj. Firma M winna wystawić fakturę korygującą na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Z kolei zobowiązany Pan jest do zmniejszenia - na podstawie powyższej faktury korygującej - podatku naliczonego w miesiącu jej otrzymania, zgodnie z § 20 ust. 4 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia.
Słowa kluczowe: bon towarowy, faktura korygująca, faktura VAT, sprzedaż premiowa
Data aktualizacji: 19/01/2013 06:00:02

Dotyczy sposobu przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na fakturach wystawionych p...

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a 4 oraz art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy -...

Czy podatnik, który zawarł umowę zlecenia ze swoim pracodawcą za wykonanie usługi na jego...

Zgodnie z art.15ust.1 ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz.535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie...

Wystawienie faktury VAT przez komornika

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakiej wysokości nalezy ewidencjonować przychód w przypadku wystawiania faktury VAT MARŻA?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpoznaniu wniosku o udzielenie...

Kiedy należy wystawić fakturę w usługach pośrednictwa w turystyce?

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 ; poz. 60 ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumentowane fakturą "przedpłatową"?Czy zwolnienie z podatku od towarów i usług na dostęp do internetu obejmuje tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej?Czy możliwe jest wystawianie faktur łącznych, przez kilku dostawców na rzecz jednego odbiorcy?Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego ?Rodzaj rachunku bankowego właściwego do dokonywania zwrotu VAT dla rolnika będącego podatnikiem VAT czynnymJaką wartość początkową gruntu należy przyjąć przy wniesieniu go do własnej działalności gospodarczej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.