Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przedstawiony sposób przechowywania faktur elektronicznych jest poprawny?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka zamierza wystawiać niektórym swoim odbiorcom faktury elektroniczne przy zastosowaniu wymiany danych elektronicznych (EDI). W momencie wysyłki towaru do odbiorcy system informatyczny generuje fakturę sprzedaży, której układ wymaganych przepisami elementów na ekranie monitora jest tożsamy z fakturą papierową. Taki plik (plik A) zapamiętywany jest w systemie i można z niego robić wydruki faktury, które mają wygląd tradycyjnej faktury papierowej. Aby wysłać fakturę do klienta w systemie EDI plik A przetwarzany jest do formatu, który umożliwia wysyłkę faktury w systemie EDI (plik B). Widok na ekranie i wydruk pliku B zawiera wszystkie niezbędne elementy faktury, jednak w zdecydowanie mniej czytelnym układzie niż widok i wydruk pliku A.

Strona stoi na stanowisku, że powinna przechowywać pliki A, gdyż tylko w takim przypadku możliwe jest zapewnienie czytelności przechowywanych faktur. Pliki A są plikami wyjściowymi do wykreowania plików B wysyłanych następnie do odbiorcy. Tylko w przypadku przechowywania plików A, Spółka jest w stanie zagwarantować pełną czytelność przechowywanych faktur elektronicznych. Natomiast czytelność plików B jest w znacznym stopniu ograniczona w związku z wymogami systemu EDI, co do zapisu danych w takim formacie w jakim mogą one zostać przesłane.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. Nr 133, poz. 1119 ) faktury wystawione lub otrzymane w formie elektronicznej przechowuje się na terytorium kraju w sposób umożliwiający, na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, w szczególności zapewnienie możliwości udokumentowanego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, w tym ich wydruku, jak również zapewnienia czytelności tych faktur, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl § 6 ust. 5 w/w rozporządzenia, faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że Spółka winna przechowywać faktury przesłane w formie elektronicznej w takim formacie w jakim zostały przesłane, gwarantując jednocześnie spełnienie warunków wynikających z w/w wymienionego § 6 ust. 5 rozporządzenia. Jeśli natomiast format ten nie gwarantuje autentyczności pochodzenia faktur, integralności ich treści oraz czytelności, Spółka winna obok pliku wysyłanego, przechowywać także ten plik, którego format gwarantuje powyższe spełnienie warunków.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura elektroniczna, przechowywanie, przechowywanie dokumentów, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 27/12/2012 18:00:01

Spółka pyta, czy prawidłowo odliczyła podatek VAT związany z zakupami na reprezentację i r...

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.86 ust. 1, ust. 10 pkt 1, ust. 11, art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004r. o...

Pierwszy Urząd Skarbowy Radom 26-615 ul. Zbrowskiego 106

Zasięg terytorialny miasta Pionki, część miasta na prawach powiatu - Radom, część północna miasta gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Pionki, Skaryszew, Zakrzew powiaty część powiatu radomskiego województwo mazowieckie Konta...

Czy Wnioskodawca słusznie dokonuje pomniejszenia podatku VAT naliczonego na podstawie otrz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakiej dacie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, stratę na sprzedaży wierzy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki kurs należy stosować do przeliczenia faktur korygujących z tytułu obniżenia ceny, dot...

W dniu 19.06.2007r. ( wpływ do tut. Urzędu w dniu 22.06.2007r.) Podatnik wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy poniższe działanie Spółki jest prawidłowe w świetle ustawy o VATOpodatkowanie odsprzedaży usług ubezpieczeniowych w związku z zawartą umową leasinguJak należy rozliczyć podatek od towarów i usług naliczany od opłat za użytkowanie wieczyste?Wystawianie faktur uproszczonych onlineDo jakiego miesiąca Spółka powinna zaliczyć podatkowo koszt faktury jako koszt uzyskania przychodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.