Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przedstawiony sposób przechowywania faktur elektronicznych jest poprawny?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka zamierza wystawiać niektórym swoim odbiorcom faktury elektroniczne przy zastosowaniu wymiany danych elektronicznych (EDI). W momencie wysyłki towaru do odbiorcy system informatyczny generuje fakturę sprzedaży, której układ wymaganych przepisami elementów na ekranie monitora jest tożsamy z fakturą papierową. Taki plik (plik A) zapamiętywany jest w systemie i można z niego robić wydruki faktury, które mają wygląd tradycyjnej faktury papierowej. Aby wysłać fakturę do klienta w systemie EDI plik A przetwarzany jest do formatu, który umożliwia wysyłkę faktury w systemie EDI (plik B). Widok na ekranie i wydruk pliku B zawiera wszystkie niezbędne elementy faktury, jednak w zdecydowanie mniej czytelnym układzie niż widok i wydruk pliku A.

Strona stoi na stanowisku, że powinna przechowywać pliki A, gdyż tylko w takim przypadku możliwe jest zapewnienie czytelności przechowywanych faktur. Pliki A są plikami wyjściowymi do wykreowania plików B wysyłanych następnie do odbiorcy. Tylko w przypadku przechowywania plików A, Spółka jest w stanie zagwarantować pełną czytelność przechowywanych faktur elektronicznych. Natomiast czytelność plików B jest w znacznym stopniu ograniczona w związku z wymogami systemu EDI, co do zapisu danych w takim formacie w jakim mogą one zostać przesłane.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. Nr 133, poz. 1119 ) faktury wystawione lub otrzymane w formie elektronicznej przechowuje się na terytorium kraju w sposób umożliwiający, na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, w szczególności zapewnienie możliwości udokumentowanego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, w tym ich wydruku, jak również zapewnienia czytelności tych faktur, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl § 6 ust. 5 w/w rozporządzenia, faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że Spółka winna przechowywać faktury przesłane w formie elektronicznej w takim formacie w jakim zostały przesłane, gwarantując jednocześnie spełnienie warunków wynikających z w/w wymienionego § 6 ust. 5 rozporządzenia. Jeśli natomiast format ten nie gwarantuje autentyczności pochodzenia faktur, integralności ich treści oraz czytelności, Spółka winna obok pliku wysyłanego, przechowywać także ten plik, którego format gwarantuje powyższe spełnienie warunków.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura elektroniczna, przechowywanie, przechowywanie dokumentów, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 27/12/2012 18:00:01

Urząd Skarbowy Miechów 32-200 ul. St. Daneckiej 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów powiaty miechowski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 75101012700005342221000000 VAT 25101012700005342222000000 PIT...

Faktury korygujące w formie papierowej i elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupuje towar na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia do kontrahenta. Za zakupiony towar otrzymuje drogą elektroniczną fakturę VAT, do której załączony zostaje dokument WZ...

Czy Wnioskodawca prawidłowo traktuje otrzymane kaucje opakowaniowe jako kaucje za opakowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży karty prezentowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatek poniesiony w związku z fakturą za opakowania zwrotne w kwocie netto można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatkiCzy podatnik ma obowiązek umieszczania symboli PKWiU w fakturach wystawionych po 1.05.2004 r., dotyczących dostaw towarów opodatkowanych stawką 22%?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone kontrahentom premie pieniężneCzy usługa faktoringu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.