Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy składki plantatorskie podlegają wliczeniu do obrotu zwolnionego z VAT? Jakie skutkie dla podatku VAT wywoła potrącenie ww. składek na fakture RR?

Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Z pisma wynika, że Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu jest rolniczym zrzeszeniem branżowym oraz grupą producentów rolnych. Utrzymuje się ze składek płaconych przez członków, czyli plantatorów tytoniu w wysokości 2 % wartości sprzedanego surowca tytoniowego. W zamian za ww. składki pracownicy Związku oraz niezatrudnieni członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej reprezentują plantatorów wobec władz, pomagają w dostosowaniu produkcji do potrzeb rynkowych, skupują tytoń oraz zaopatrują w środki produkcji zainteresowanych członków Związku.Wg informacji zawartej w piśmie, Philip Morris Polska S.A przy zakupie Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie zawarła umowę ze Skarbem Państwa na tworzenie funduszu plantatorskiego (dołączonego do pisma Regulaminu Funduszu Plantatorskiego).Wg kopii zaświadczenia o numerze identyfikacyjnymi REGON - rodzaj prowadzonej działalności: wg PKD 911 Z - działalność organizacji komercyjnych pracodawców.

Obowiązujące od 1 maja 2004 r. Przepisy w zakresie podatku od towarów i usług to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) postanowiła, że:1) art. 43 ust. 1 zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji Nr 10 załącznika Nr 4 symbol PKWiU 91 - usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe). Jeżeli usługi świadczone przez Okręgowy Związek Plantatorów tytoniu dotyczą usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 91 będą zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. W sprawie klasyfikacji poszczególnych usług OZPT winien wystąpić do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi, gdyż Nr Regonu nie jest miarodajna przesłanką do ustalenia, czy wykonywane czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, 2) art. 29 ust 1 ww. ustawy stanowi: podstawą opodatkowania w podatku VAT jest obrót. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług, 3) art. 19 ust. 21 obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobny charakterze powstaje z chwila uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

Jeżeli Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu zakwalifikuje otrzymane kwoty od firmy Philip Morris Polska S.A z funduszu plantatorskiego jako dotację, subwencję lub dopłatę o podobnym charakterze będzie ona podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Wg Naczelnik Urzędu Skarbowego obrotem statutowym OZPT jest wysokość składek członkowskich.Wg dołączonego do wniosku Statutu:§ 43 Statutu Związku: Majątek Związku powstaje:- z opłat plantatorskich, - z wpływów z działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej, - z wpływów od instytucji wspierających Związek, - z dotacji, zapisów, darowizn i subwencji.§ 7 pkt 4 Statusu Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez współpracę na odcinku zaopatrzenia członków Związku w środki niezbędne do produkcji surowca tytoniowego, § 7 pkt 8 Statutu: Związek może prowadzić działalność gospodarczą nie wyodrębnioną jako biuro handlowe w zakresie:- obrotu handlowego produktami rolnymi, - zaopatrzenia w środki trwałe i obrotowe związane z produkcją rolną.Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu sam winien dokonać oceny (na podstawie umów cywilnoprawnych lub innych) czy zakup i wydawanie środków do produkcji rolnej plantatorów odbywa się w ramach działalności statutowej czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż Statut OZPT zawiera sformułowania, umożliwiające prowadzenie jednego i drugiego rodzaju działalności. W zależności od określenia rodzaju działalności, dostawy towarów lub świadczenie usług, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub będzie przedmiotowo zwolnienie od tego podatku.
Słowa kluczowe: dotacja, stawki podatku
Data aktualizacji: 24/10/2013 17:59:16

Opodatkowania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie duńskiego dokumentu rozliczającego usługę przewozu towaru dokonaną wyłącznie na te...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 30.11.2005r.) uzupełnione pismem z dnia...

Czy powinno się naliczyć podatek VAT od wartości, o którą zostały zaniżone faktury?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia X z dnia 14 lutego 2007r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w...

Problemy z fakturą elektroniczną czyli jak prowadzić księgowość

Większość polskich przedsiębiorców korzysta z fakturowania za pomocą prostych programów lub plików w Excelu lub innym edytorze. Okazuje się, że o ile możemy taką fakturę wydrukować później i traktować jako ważny dokument, o tyle nie spełnia ona...

Realizacja programu finansowanego ze środków Projektu Pomocowego Unii Europejskiej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik prawidłowo wystawia faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?Czy Podatnik miał prawo odliczyć 100% VAT-u od zakupionego samochodu wg faktury VAT wystawionej przez firmę leasingową zgodnie z umową?Obowiazek wystawienia fakturyCzy prawidłowe jest stosowanie przez podatnika 22 % stawki podatku VAT przy obciążaniu kosztami za zużycie wody najemców lokali użytkowych?Sposób rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z eksploatacja budynku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.