Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy wydatki, finansowane oszczędnościami wycofanymi z kasy mieszkaniowej, muszą być udokumentowane fakturami VAT?

Podatnik gromadził, na podstawie zawartej umowy, na rachunku kasy mieszkaniowej środki z przeznaczeniem na :1.nabycie , budowę , przebudowę , rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego , stanowiącego odrębną nieruchomość,2.uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 3.remont domu albo lokalu , z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania.

Obecnie strona wyraża zamiar wydatkowania zgromadzonych środków na gruntowny remont domu, m. in. w zakresie wymiany drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami , wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej , montaż płytek ceramicznych, wykonania sufitów podwieszanych, wyburzenia i budowy nowych ścianek działowych , częściowej wymiany instalacji elektrycznej , montażu instalacji alarmowej. Podatnik zamierza ponadto zakupić i zamontować szafy trwale umiejscowione typu komandor oraz meble kuchenne pod zabudowę .

Cześć wymienionych prac ma zamiar zlecić jednoosobowym firmom, które nie są płatnikami podatku od towarów i usług , z tego też względu poniesienie wydatku udokumentowane zostanie rachunkiem.

W związku z powyższym podatnik pyta , czy musi całość poniesionych wydatków udokumentować fakturami VAT . Podatnik stoi na stanowisku, iż może zatrudnić do przeprowadzenia prac podmiot nie będący płatnikiem podatku od towarów i usług .

Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionymi stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, podatnik w dniu 20 grudnia 2001r zawarł umowę o kredyt kontraktowy z kasą mieszkaniową w banku i tym samym nabył prawo do odliczania od podatku wydatków ponoszonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności.

W chwili obecnej środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej zamierza wydatkować przeprowadzając gruntowny remont domu . W tym celu część prac ma zamiar zlecić firmom , które nie są płatnikami podatku od towarów i usług .

Zauważyć należy , iż zarówno przepisy ustawy 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jak również przepisy ustawy z dnia 26 pażdziernika 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) nie precyzują jak należy dokumentować wydatkowanie zgromadzonych oszczędności. Tym samym dokumentem w tej sprawie będzie każdy dokument potwierdzający poniesienie wydatków na ww. cel mieszkaniowy, w tym m. in. faktura, rachunek lub dowód wpłaty .

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.
Słowa kluczowe: dokumentowanie wydatków, kasa mieszkaniowa, wycofanie oszczędności
Data aktualizacji: 23/07/2011 20:15:00

Czy Podatnik prawidłowo wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż budynku będącego towarem u...

Spółka zamierza sprzedać budynek wraz z gruntem, który jest jej własnością. Budynek został nabyty przez obecnego prezesa Spółki w 1998 roku od osoby fizycznej na podstawie aktu notarialnego. Budynek został zmodernizowany, ale ponieważ ówczesny...

Czy jako datę powstania przychodu z tytułu odszkodowania należy uznać datę jego wpływy na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy bezpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta zagranicznego podlegaja opodatkowaniu VAT...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: -art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), -art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca...

Badanie sprawozdań finansowych Legnica

Niektóre podmioty zobowiązane, by organizować coroczne badanie sprawozdań finansowych Legnica. Najczęściej, by je przeprowadzić należy poszukać osoby, która pracuje jako biegły rewident Legnica i posiada stosowne uprawnienia zawodowe. Do...

Obowiązku wystawienia faktury na żądanie klienta w przypadku wykonania usługi kserograficz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo Warszawa 02-325 ul. Białobrzeska 53APrawidłowy sposób wystawiania faktur VATFaktura VAT z tytułu najmu lokaliCzy oddzielna płatność z tytułu cukru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.