Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak powinno wyglądać rozliczenie pomiędzy uczestnikami konsorcjum przy realizacji zadania inwestycyjnego?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: Dz /4300/05 z dnia 24.10.2005 r. doręczonego do tut. Urzędu w dniu 24.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E.

Podatnik jako lider konsorcjum zawarł w dniu 27.06.2005 r. ze Spółką X jako Zamawiającym Inwestorem umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego. Konsorcjum, którego liderem jest Wnioskodawca utworzone zostało wcześniej przez tegoż Podatnika i spółkę Y, którzy współpracować będą przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Są oni uczestnikami (stronami) konsorcjum zewnętrznego. Umowa ta reguluje między innymi warunki rozliczeń między stronami a Inwestorem. W myśl obu wymienionych umów Wnioskodawca wystawia faktury dla Inwestora za prace wykonane przez konsorcjum.Przedmiot zapytania sprowadza się do rozstrzygnięcia jak powinno wyglądać rozliczenie pomiędzy uczestnikami konsorcjum przy realizacji zadania inwestycyjnego.Zdaniem Podatnika rozliczenie pomiędzy uczestnikami konsorcjum winno nastąpić na podstawie faktur wystawionych przez spółkę Y jako drugiego uczestnika konsorcjum dla lidera konsorcjum, natomiast lider konsorcjum (Wnioskodawca) winien rozliczyć całość zadania wobec Zamawiającego.

Naczelnik tut. Urzędu potwierdza stanowisko zamieszczone we wniosku.Z treści zapytania wynika, że Wnioskodawca pełni w opisanym przypadku funkcję generalnego wykonawcy danego zadania inwestycyjnego a zatem, jeżeli tak przewiduje umowa wiążąca go z Inwestorem (Zamawiającym) wartość całego zadania inwestycyjnego winna być zawarta w wystawionej fakturze na rzecz Zleceniodawcy. Wykazana tam kwota stanowi obrót (przychód) Wnioskodawcy dla celów opodatkowaniaWnioskodawca może z kolei pełnić rolę zamawiającego wobec podmiotów, które współpracują przy realizacji danego zadania inwestycyjnego. Otrzymane od tych podmiotów faktury uprawniają Spółkę przy spełnieniu warunków zawartych w przepisach podatkowych do np. obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony.Opisany sposób rozliczenia nie narusza przepisów z zakresu wystawiania faktur VAT zawartych w rozp. MF z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dniu wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym w zakresie wniosku.

Pouczenie:Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, przedsięwzięcia wspólne, zadania inwestycyjne
Data aktualizacji: 15/01/2013 00:00:01

Prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłatę premii pien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Usługa krótkoterminowego wynajmu środków transportu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura korygująca o co chodzi?

Na wystawionych fakturach możesz popełnić trzy rodzaje błędów: takie, które możesz zbagatelizować, takie, które wypada poprawić i takie, których korekta jest obowiązkowa. W pierwszym przypadku oczywiście również możesz korygować podane dane...

Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur korygujących VAT do rachunków wystawionych zgodni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy doko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Fakturowanie - wkłady prywatneSposób ewidencjonowania na kasie fiskalnej, wystawianie faktur przy refundacji towarów medycznych w 100Opodatkowanie hali magazynowej przy likwidacji działalności gospodarczejPrzeliczania kursu walut oraz korekta zwiększająca podatek należnyCzy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej w dacie wystawienia noty jest zgodne z przepisami ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.