Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak udokumentować sprzedaż dzieła sztuki współczesnej w przypadku, gdy nabywca towaru nie chce podać swoich danych personalnych i nie żąda faktury

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany#61623; postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 20.12.2005r. /uzupełnionym w dniu 11.01.2006r./ w zakresie, obowiązku wystawienia faktury VAT, gdy klient nie chce podać swoich danych personalnych za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż działa Pan na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Firma jest galerią sztuki współczesnej. Dzieła przyjmowane są w komis bezpośrednio od artystów. W przyszłości Strona zamierza dokonywać sprzedaży komisowej, najmu dzieł sztuki oraz sprzedaży dzieł wykonanych na umowę zlecenia. Klientami galerii będą firmy, instytucje oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dodatkowym przedmiotem działalności będzie świadczenie usług związanych z doradztwem marketingowym.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku, gdy nabywca nie chce podać swoich danych nie będzie wystawiana faktura Vat, a podstawą naliczenia podatku będzie marża wynikająca z umowy komisu wraz z pokwitowaniem odbioru kwoty przez komitenta.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Przepis § 9 ust. 8 określa jednak wyjątek od tej sytuacji. W przypadku faktur dokumentujących świadczenie usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy, oraz czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zgodnie z art. 120 ustawy:- w miejscy oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT marża"- zawiera dane określone w ust. 1 pkt. 1 - 5 i 12 tj.:1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy oraz nabywcy oraz ich adresy;2. numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;3. dzień, miesiąc i rok albo rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; 4. nazwę towaru lub usługi, 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;6. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Mając na uwadze unormowania zawarte w art. 19 ust. 4 w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, należy zaznaczyć, iż jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone faktura, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podatnik podatku od towarów i usług nie jest obowiązany do udokumentowania sprzedaży fakturą, tylko w przypadku, gdy nabywcą towaru lub usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i nie żąda ona takiego dokumentu.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, fakturowanie, podatek od towarów i usług, wystawca faktury, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 22/01/2013 06:00:01

Czy właściwym będzie wystawianie faktury VAT na całą sumę stanowiącą wartość kosztu najmu...

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione...

Możliwość dokonania korekty rachunków uproszczonych i wystawienia w ich miejsce faktur VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Sposób potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.08.2005r...

Opodatkowanie bonusów (premii pieniężnych) wypłacanych kontrahentom zagranicznym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dwuetapowe rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VATCzy możliwe jest dokumentowanie w księgah rachunkowych zakupu towarów handlowych dokonanych u rolnika dowodami wewnętrznymi?Urząd Skarbowy Zakopane 34-500 ul. Jagiellońska 7Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków pokrytych dotacjąW jaki sposób należy dokumentować sprzedaż usług najmu oraz otrzymanych faktur zakupu przez małżonków będących odrębnymi podatnikami podatku VAT ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.