Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jak udokumentować sprzedaż dzieła sztuki współczesnej w przypadku, gdy nabywca towaru nie chce podać swoich danych personalnych i nie żąda faktury

Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany#61623; postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 20.12.2005r. /uzupełnionym w dniu 11.01.2006r./ w zakresie, obowiązku wystawienia faktury VAT, gdy klient nie chce podać swoich danych personalnych za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż działa Pan na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Firma jest galerią sztuki współczesnej. Dzieła przyjmowane są w komis bezpośrednio od artystów. W przyszłości Strona zamierza dokonywać sprzedaży komisowej, najmu dzieł sztuki oraz sprzedaży dzieł wykonanych na umowę zlecenia. Klientami galerii będą firmy, instytucje oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dodatkowym przedmiotem działalności będzie świadczenie usług związanych z doradztwem marketingowym.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku, gdy nabywca nie chce podać swoich danych nie będzie wystawiana faktura Vat, a podstawą naliczenia podatku będzie marża wynikająca z umowy komisu wraz z pokwitowaniem odbioru kwoty przez komitenta.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Przepis § 9 ust. 8 określa jednak wyjątek od tej sytuacji. W przypadku faktur dokumentujących świadczenie usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy, oraz czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zgodnie z art. 120 ustawy:- w miejscy oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT marża"- zawiera dane określone w ust. 1 pkt. 1 - 5 i 12 tj.:1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy oraz nabywcy oraz ich adresy;2. numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;3. dzień, miesiąc i rok albo rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako Faktura VAT; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; 4. nazwę towaru lub usługi, 5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;6. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Mając na uwadze unormowania zawarte w art. 19 ust. 4 w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, należy zaznaczyć, iż jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone faktura, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podatnik podatku od towarów i usług nie jest obowiązany do udokumentowania sprzedaży fakturą, tylko w przypadku, gdy nabywcą towaru lub usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i nie żąda ona takiego dokumentu.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy. W przypadku uwzględnienia przez podatnika tej interpretacji ma zastosowanie art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie Służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, fakturowanie, podatek od towarów i usług, wystawca faktury, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 22/01/2013 06:00:01

Zastosowanie zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Gorlice 38-300 ul. Bardiowska 9

Zasięg terytorialny miasta Gorlice gminy Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie powiaty gorlicki województwo małopolskie Konta bankowe CIT 80101012700044282221000000 VAT 30101012700044282222000000 PIT...

Formularz zamówienie online - wzór, pismo, druk

Jedną z podstaw dokonania zakupu dla firmy jest złożenie formularza zamówienia. Najwygodniejszą jego formą jest wersja pisemna. Pozwala ona określić dokładną specyfikację towaru, oczekiwane terminy, sposób dostawy oraz formy płatności. Formularz...

Wykazanie w deklaracji VAT+7 otrzymania faktury od kontrahenta portugalskiego dotyczącej u...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura VAT może zamiast nazwy towaru zawierać wyłącznie oznaczenia cyfrowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy mozna odliczyć podatek VAT z paragonu wydawanego przez Autostrada Wielkopolska S.A.?Jaką powinien wystawić fakturę przy sprzedaży ciągnika zakupionego od osoby prywatnej na umowę kupna sprzedaży ?Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku sprzedaży rzeczy używanych poprzez serwis internetowy AllegroCzy usługi krawieckie, sprzedawane za pośrednictwem internetu, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT lub paragonu fiskalnego na czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.