Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy nalezy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2006 r. wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną za wygraną w konkursie na koncepcję projektu architektonicznego. Ogłoszono konkurs architektoniczny w którym Nasze Biuro wzięło udział, składając koncepcję architektoniczną projektu.

Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali ufundowane nagrody pieniężne.

Nasza Spółka otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 10.000 zł. To wyróżnienie otwarło nam możliwość do podpisania umowy na projekt architektoniczny z organizatorem konkursu.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu.Biuro może istnieć na rynku poprzez ciągłe reklamowanie swoich możliwości projektowych. Taką formą reklamy jest również udział w ogłaszanych konkursach architektonicznych. Zdarza się, że otrzymujemy wyróżnienie bez nagrody pieniężnej, bywają też sytuacje, że po otrzymaniu wyróżnienia i nagrody pieniężnej nigdy nie dochodzi do podpisania umowy na realizację projektu.Ogłoszenie konkursu było pewną orientacją na rynku, aby zdobyć wiedzę jak mógłby w oczach architektów wyglądać przyszły obiekt.Biuro projektowe składa swoją koncepcję i jest to oferta jedna z wielu. Nie jest to konkretne zamówienie do naszej firmy, a jedynie nasze Biuro w wyniku ogłoszenia publicznego zgłosiło swoje możliwości, które zostały ocenione najlepiej i nagrodzone pieniężnie. Konkurs i ewentualnie później podpisana umowa na projekt to są dwie oddzielne sprawy, chociaż zdarza się jak w tym przypadku, że do podpisania umowy doszło.Sama nagroda nie jest zapłatą za projekt i nie ma wpływu na realizację i cenę projektu.Cena za projekt była dopiero przedmiotem negocjacji po rozstrzygnięciu konkursu. W warunkach konkursowych mówi się o tym, że negocjacje ceny projektu nastąpią po ewentualnej wygranej konkursu. Usługa projektowa nastąpiła w terminie późniejszym. Nagroda za wygrany konkurs wpłynęła na konto w kwietniu 2005 r, a umowa na projekt została podpisana dopiero 29 września 2005r. Dopiero ta umowa określa cenę i warunki usługi. Sam konkurs był jedynie wizją architektoniczną.

Przedstawiono pytanie:

Czy mamy obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT wyliczony w stu od otrzymanej kwoty ?

i zajęto następujące stanowisko:

Naszym zdaniem otrzymana nagroda pieniężna nie podlega ustawie o VAT.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,2. eksport towarów,3. import towarów,4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przedstawionym stanie faktycznym tj; otrzymania przez Spółkę nagrody pieniężnej w konkursie architektonicznym nie występuje odpłatna dostawa towarów ani odpłatne świadczenie usług dlatego też brak jest podstaw do wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu otrzymanej nagrody oraz odprowadzenia podatku należnego z tytułu otrzymanej kwoty pieniężnej.

W świetle powyższego przedmiotowa nagroda za wygraną w konkursie architektonicznym zaliczana jest do czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast w przypadku gdy otrzymana nagroda pieniężna miałaby wpływ na cenę wykonanej usługi i w efekcie prowadziłaby do obniżenia wartości (ceny) usługi to nagroda ta podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pouczenie

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: dostawa towarów, nagroda pieniężna, nagrody w konkursach, świadczenie usług
Data aktualizacji: 23/10/2011 05:15:45

Możliwe jest uzyskanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju od jego nabywców przed datą sprzed...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W złożonym wniosku podatnik pyta o moment powstania obowiązku podatkowego w związku z wyst...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o...

Czy faktura ma być zaksięgowana z odliczeniem podatku od towarów i usług, czy ma być zaksi...

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy...

Dokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowo wystawiane były faktury VAT dla żony, a wartość netto odnoszona była do prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia, a następnie naliczenia podatku poprzez wystawienie faktury wewnętrznej w związku z przekazaniem gadżetów i upominkówPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup przez SP ZOZ sprzętu do rehabilitacjiMożliwości anulowania faktury VAT w przypadku braku wprowadzenia jej do obrotu na skutek braku doręczenia przesyłkiMożliwość odzyskania lub odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących projektu pn. Przebudowa ulicyCzy zaliczka pobrana na poczet zakupu samochodu osobowego podlegaopodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.