Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Komu syndyk wystawia fakturę i czy do przyznanego wynagrodzenia dolicza podatek VAT?

Na podstawie: art. 14a § 1, 2 i 4, art. 216, 217 i 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2005r. oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 11.02.2005r. i z dnia 21.02.2005r. i z dnia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie podzielam poglądu wyrażonego w złożonym wniosku.

W dniu 11 stycznia 2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uzupełniony pismami z dnia 11.02.2005r. i 21.02.2005r.Z przedstawionego wniosku wynika, że wnosi Pan o udzielenie odpowiedzi komu syndyk wystawia fakturę VAT.

Zdaniem Pana syndyk wystawia fakturę upadłemu przedsiębiorstwu, którym zarządza, a od przyznanej zaliczki lub wynagrodzenia płatnik odlicza 20% kosztów uzyskania przychodów oraz pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19%, a następnie do kwoty netto doliczany jest podatek VAT. Z załączonego pisma Urzędu Statystycznego z dnia 28.01.2005r. skierowanego do Spółki Handlu Zagranicznego GALTEX Sp. z o.o. wynika, że czynności syndyka zostały sklasyfikowane w ugrupowaniu PKWiU 74.14.22, PKWiU 74.14.23.Uwzględniając powyższe na gruncie art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) syndyk jako osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą i ponosząca stosowne koszty w zakresie wykonywanych przez siebie odpłatnych czynności jest podatnikiem podatku VAT i jako taki za wykonywaną działalność usługową wystawia fakturę VAT. Obowiązek dokumentowania obrotu dla potrzeb podatku VAT przez podatników tego podatku określony został w art. 106 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług.Na podstawie art. 29 ust. 1 w/cyt ustawy o podatku VAT obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (bez odliczania kosztów). Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) syndyk ma prawo do wynagrodzenia za swoje czynności odpowiadające wykonanej pracy, o którym decyduje sąd na jego wniosek. Obejmując majątek upadłego i zarządzając nim, syndyk działa za upadły podmiot tj. w jego imieniu i na jego rachunek, co oznacza, że płatnikiem od wszelkich wypłat dokonywanych z masy upadłości pozostaje upadły i on pozostaje usługobiorcą w zakresie usług świadczonych na jego rzecz przez syndyka.

Reasumując, tut. Organ nie podziela stanowiska Pana wyrażonego we wniosku z dnia 11.01.2005r. i uzupełnienia do wniosku z dnia 11.02.2005r. i z dnia 21.02.2005r.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwie organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Mając powyższe na względzie, postanowiono, jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura, syndycy, wynagrodzenia
Data aktualizacji: 24/05/2012 23:03:33

Czy różnice kursowe powstałe przy zapłacie faktury w dewizach na kwocie VAT są kosztem lub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy dokumentować przychody z tytułu najmu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście stosownie do treści art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 18.03.2004 r. wyjaśnia co następuje:...

Kiedy należy wystawić fakturę?

Według przepisów fakturę, czyli dowód transakcji, wystawia się nie później niż siódmego dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątek stanowi Faktura Zaliczkowa, którą wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia otrzymania części...

Możliwość wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur pierwotnych wystaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinny być określone dane nabywcy na fakturach VAT dot. zakupów dokonywanych przez ws...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.10.2005 r. (data wpływu 25.10.2005 r.) o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnychCzy zasadne jest wystawienie faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku ?Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniuCzy wydatki związane z zakupem ww. biletów Instytut może uznać jako koszty uzyskania przychodu?Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.