Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób dokonać korekty faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. w jaki sposób dokonać korekty faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonywała sprzedaży następujących towarów: aparaty do akupunktury, suplementy do diety w postaci tabletek i kapsułek oraz olej z wiesiołka. W wystawianych fakturach dokumentujących powyższą sprzedaż Podatnik stosował stawkę VAT 22 %. W odpowiedzi na pismo z dn. 23.06.2005r. Spółka otrzymała informację od Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą w/w wyroby winny być sprzedawane ze stawką 7 %.

Podatnik stoi na stanowisku, iż w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturami korekta dokonana zostanie za pomocą faktur korygujących, które będą podstawą do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. W sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawienu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakielkowiek innej pozycji faktury. W myśl natomiast § 16 ust. 4 cyt. rozporzadzenia, który na podstawie § 17 ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze oraz przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, stwierdzić należy, iż korekta sprzedaży ze względu na zastaosowanie w pierwotnej fakturze VAT niewłaściwej stawki VAT możliwa jest za pomocą wystawienia faktury korygującej w trybie powołanego § 17 rozporządzenia. Natomiast w związku z faktem, iż zastosowane w fakturze korygującej 7 % stawki spowoduje obniżenie kwoty podatku należnego, Podatnik może dokonać zmniejszenia podatku należnego w miesiącu, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: deklaracja korygująca, faktura korygująca, stawki podatku
Data aktualizacji: 28/03/2011 07:44:17

Sposób dokumentowania wykonania czynności opodatkowanych 22% stawką podatku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie kwoty otrzymanej od kontrahenta, na podstawie wyroku sądowego, za usługi, kt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwości wystawienia faktury VAT dla małżonków-użytkowników sieci internet posiadających...

Spółka świadczy usługi dostępu do internetu dla odbiorców indywidualnych. Firma jest podatnikiem VAT. Klient przedstawił żądanie, aby na jego fakturze VAT znajdowały się 2 osoby. Klient ten zamierza rozliczać się łącznie z żoną, więc potrzebuje...

Czy usługa obsługi prawnej, wykonywana na jego rzecz przez radcę prawnego w 2003 roku winn...

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.12.2004 r. doręczone do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 22.12.2004 r., Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr...

Prawo do zmniejszenia obrotu oraz obniżenia podatku należnego w przypadku faktur wewnętrzn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Ot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrującychBrak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego udostępnieniu mieszkańcom Gminy bezpłatnego dostępu do internetuOpodatkowanie premii wypłacanych otrzymanych kontrahentaSkutki podatkowe zwrotu najemcy poniesionych nakładów na obcy środek trwałyOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacone kwotowo lub procentowo za osiągnięcie określonego obrotu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.