Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób dokonać korekty faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. w jaki sposób dokonać korekty faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonywała sprzedaży następujących towarów: aparaty do akupunktury, suplementy do diety w postaci tabletek i kapsułek oraz olej z wiesiołka. W wystawianych fakturach dokumentujących powyższą sprzedaż Podatnik stosował stawkę VAT 22 %. W odpowiedzi na pismo z dn. 23.06.2005r. Spółka otrzymała informację od Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą w/w wyroby winny być sprzedawane ze stawką 7 %.

Podatnik stoi na stanowisku, iż w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturami korekta dokonana zostanie za pomocą faktur korygujących, które będą podstawą do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. W sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawienu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakielkowiek innej pozycji faktury. W myśl natomiast § 16 ust. 4 cyt. rozporzadzenia, który na podstawie § 17 ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze oraz przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, stwierdzić należy, iż korekta sprzedaży ze względu na zastaosowanie w pierwotnej fakturze VAT niewłaściwej stawki VAT możliwa jest za pomocą wystawienia faktury korygującej w trybie powołanego § 17 rozporządzenia. Natomiast w związku z faktem, iż zastosowane w fakturze korygującej 7 % stawki spowoduje obniżenie kwoty podatku należnego, Podatnik może dokonać zmniejszenia podatku należnego w miesiącu, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: deklaracja korygująca, faktura korygująca, stawki podatku
Data aktualizacji: 28/03/2011 07:44:17

Czy faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powin...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2006r. (data wpływu 20.03.2006r.), uzupełnionym...

Czy w przypadku zakupu pakietu wierzytelności, dla celów podatkowych każda wierzytelność p...

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 25.06.2003 r. (.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahentów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu paliwa do samocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może udokumentować premie pieniężne notą księgową, czy winna odprowadzić podate...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie czynności, za które wypłacane są premie pieniężne oraz sposób ich dokumentowaniaFaktury przesyłane w formie elektronicznejGmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - to nie ona będzie nabywcą towarów i usługCzy nie popełni się błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR?Dotyczy rozliczenia VAT i wystawienia faktury w sytuacji wykonania dla firmy szwedzkiej nadruku na plastikowych podkładach
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.