Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 7 lipca 2005r. wniosku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego przez Podatnika.

postanawia

- uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko w zakresie odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury VAT-MP jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek podatnika z dnia 30 czerwca 2005r.

W piśmie tym Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Podatnik otrzymał duplikat faktury VAT-MP. w związku z tym faktem Spółka chce dokonać odliczenia podatku naliczonego z posiadanego duplikatu faktury VAT-MP.

Pytanie Spółki brzmi, w jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP...

Zdaniem Spółki poprawnym rozwiązaniem jest rozliczenie duplikatu faktury zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów tj. za okres w którym uregulowano całość lub część należności , a w przypadku braku płatności - najpóźniej 90 dnia licząc od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółkę własnego stanowiska w sprawie tut. Organ stwierdza, co następuje.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "FAKTURA VAT-MP", podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym:uregulował część należności na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2. Natomiast w myśl § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Zatem należy uznać , iż w przedstawionym stanie faktycznym o odliczaniu podatku zawartego w duplikacie decyduje dokonanie płatności lub upływ 90 dni od daty otrzymania towaru. Wobec czego Podatnik może odliczyć podatek naliczony za miesiąc, w którym uregulował całość lub część należności , a w przypadku braku uregulowania należności najwcześniej niż miesiącu, w którym upłynie 90 dni od daty wydania towaru.

Przyjmując powyższe postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie. Zażalenie, zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, faktura vat, podatek naliczony
Data aktualizacji: 21/10/2011 07:17:12

Czy prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać nazwę pełną czy skróconą firmy?

W dniu 22.11.2005r. wpłynął wniosek w sprawie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Firma X wystawiając faktury posługuje się nazwą skróconą. Podatnik pyta, czy prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać nazwę...

Czy usługi świadczone przez agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od...

Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w kwestii udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo...

Podatnik pyta o sposób przeliczenia kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty...

Ze złożonego w dniu 09 maja 2005r. wniosku w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 20 maja 2005r. wynika, iż podatnik będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla podatników z Niemiec...

Drugi Śląski Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Warszawska 45

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 72101012120059912221000000 VAT 22101012120059912222000000 PIT 69101012120059912223000000 budżetowe pozostałe 63101012120059912227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Czy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym?

Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem Zakładu Usługowo-Handlowego X zajmującego się między innymi sprzedażą części spawalniczych importowanych z Chin. Import towarów odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez firmę chińską oraz...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychUrząd Skarbowy Limanowa 34-600 ul. Matki Boskiej Bolesnej 9Możliwość przechowywania kopii faktur wyłącznie w formie elektronicznej- pliku PDFPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu skutera śnieżnegoCzy usługi księgowe świadczone na rzecz firmy mającej siedzibę na terenie Niemiec należy opodatkować w Polsce?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.