Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawienie faktury na oboje małżonków a możliwość odliczenia VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 02 marca 2009r. (data wpływu 05 marca 2009r. ), uzupełnione pismem z dnia 07 maja 2009r. (data wpływu 11 maja 2009r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 05 maja 2009r. nr IPPP1/443-208/09-2/IG do uzupełnienia wniosku, otrzymane w dniu 07 maja 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku faktury wystawionej na obydwoje małżonków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku faktury wystawionej na obydwoje małżonków uzupełniony pismem z dnia 07 maja 2009r. (data wpływu 11 maja 2009r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 05 maja 2009r. nr IPPP1/443-208/09-2/IG do uzupełnienia wniosku, otrzymane w dniu 07 maja 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem, posiadającym status podatnika VAT na zasadach ogólnych od 2008 roku. Wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne będące na prawach wspólności ustawowej od 1996 roku. Nr ewidencyjny gospodarstwa w ARIMR został nadany na żonę .Od 2000 roku specjalizujemy się w produkcji mleka i faktury (do lipca 2008 roku VAT RR obecnie VAT wystawiane są na wnioskodawcę. Sprzedaż mleka w zasadzie jest głównym produktem gospodarstwa. Wnioskodawca chce zakupić sprzęt rolniczy i skorzystać z dofinansowania ARiMR lub PROW.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wystawienie faktury na oboje małżonków będzie uprawniało do możliwości odliczenia VAT...

Zdaniem wnioskodawcy nabywane towary (środki trwałe) będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez oboje małżonków. W związku z tym podanie na fakturze oprócz danych właściciela (małżonka) danych osobowych współwłaściciela (małżonka) nie powinno dyskwalifikować faktury do pomniejszenia o podatek naliczony. Wszystko co zostaje nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi do ich wspólnego majątku, tym bardziej w gospodarstwie rolnym. Wszystkie nabyte rzeczy, szczególnie środki trwałe nie dadzą się podzielić po połowie, czy w innych częściach. Każdy z małżonków powinien mieć takie samo prawo do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Faktura będąca podstawą do odliczenia, winna zawierać elementy wymienione w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008r. Nr 212, poz. 1337).

Analizując zdarzenie przyszłe opisane we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż jeżeli wyłącznie Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą, zakupiony sprzęt rolniczy będzie służył prowadzonej działalności, a faktura otrzymana przez niego z tytułu nabycia zakupionych towarów zawierać będzie numer VAT Wnioskodawcy, to będzie przysługiwało prawo do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego w zakresie, w jakim wydatek nią udokumentowany wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych. Wystawienie faktury na oboje małżonków nie pozbawi wnioskodawcy możliwości odliczenia podatku wynikającego z wystawionej faktury.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura vat, małżeństwo, podatek należny, prawo do odliczenia, wspólność majątkowa
Data aktualizacji: 03/02/2012 21:05:19

Możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur związanych z planowaną inwestycją tj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonane usługi dora...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek VAT zawarty w fakturze dokumentującej zakup w roku 2005 kuchenk...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 r. (data wpływu do...

Czy wystawienie faktury VAT ze stawką ?np?. dla kontrahenta niemieckiego za postój samocho...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jedn. Dz. U z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 07.10.2005r. data wpływu...

Czy Wnioskodawca miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży mieszkań używanych?Włocławek księgowa na etacie czy firma zewnętrzna?Obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usługUrząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna Wrocław 53-238 ul. A. Ostrowskiego 5Urząd Skarbowy Krasnystaw 22-300 ul. Rzeczna 5
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.