Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy odbiorca faktury VAT zawsze posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego?

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 27.09.2005r. (data złożenia pisma do Urzędu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w kwestii prawidłowości odliczania podatku od towarów i usług przez odbiorców faktur

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...).

Podatnik jako wystawca faktury nie umieścił w nazwie firmy swojego imienia i nazwiska.

Podatnik pyta:czy taki sposób wystawienia faktury VAT jest dopuszczalny przez polskie prawo podatkowe,czy odbiorca tak wystawionej faktury VAT posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.Kwestia pierwszego pytania została rozstrzygnięta odrębnym postanowieniem Nr PP/443-52/1/05.

Zdaniem Podatnika opisany w przedmiotowym piśmie sposób wystawiania faktur VAT jest dopuszczalny przez polskie prawo podatkowe, a odbiorca faktury posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Organ podatkowy zajmując stanowisko w przedmiotowej sprawie stwierdził, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798) wymienione zostały dane jakie powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży. I tak faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Organ podatkowy zwraca natomiast uwagę, iż przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku od towarów i usług wymienione zostały w art. 88 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym przepisie nie ma żadnego unormowania, które uniemożliwiałoby odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, będącego osobą fizyczną z pominięciem jego imienia i nazwiska.

Faktura wystawiona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z pominięciem jej imienia i nazwiska, pomimo że jest dotknięta wadliwością formalną, stanowi zatem dla nabywcy podstawę do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli nie zaistnieją przypadki ograniczające prawo do odliczenia i zwrotu różnicy podatku wymienione w przepisach prawa podatkowego.

Nabywca takiej faktury uprawniony jest jednakże na mocy § 18 ust. 1 cytowanego rozporządzenia do wystawienia faktury nazwanej notą korygującą .

Zgodnie bowiem z § 18 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek określonych w § 9 ust. 1 pkt 5 ? 12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.
Słowa kluczowe: dane, faktura vat, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 25/08/2011 15:31:15

Urząd Skarbowy Maków Mazowiecki 06-200 ul. Kopernika 6C

Zasięg terytorialny miasta Maków Mazowiecki gminy Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków powiaty makowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 85101010100595742221000000 VAT...

Prawidłowe określenie wartości faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia wkładu do Spółki komandytowej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinno prawidłowo przebiegać fakturowanie sprzedaży usług najmu i sporządzenie deklar...

W dniu 12.10.2006r. Pan Jan . wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe...

Czy spółka cywilna może być rolnikiem ryczałtowym i jakimi danymi ma posługiwać się na fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Data dostawy/wykonania usługi a data sprzedaży na fakturze w 2013 rokuW jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług przy fakturowaniu usług?Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego wygrana w konkursie ogłaszanym na stronie internetowej firmy oraz w lokalnej prasie i radio?Wystawianie faktur elektronicznych a podatek VATOpodatkowanie nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.