Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Wystawianie faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2007r. (data wpływu do tut. organu 16.04.2007r.),uzupełniony pismem z dnia 21.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wystawiania faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia

uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnotą mieszkaniową, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa AA sąsiaduje ze wspólnotą mieszkaniową BB, która nie ma własnego przyłącza do sieci wodno - kanalizacyjnej. Powyższa wspólnota korzysta z węzła wodno - kanalizacyjnego należącego do Wnioskodawcy. Strona informuje, iż technicznie nie jest możliwe rozłączenie i podłączenie dwóch budynków do sieci wodno - kanalizacyjnej.

Wspólnoty rozliczają się pomiędzy sobą na podstawie umowy porozumienia określającego podział kosztów wynikających z faktur VAT wystawianych przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne w okresie miesięcznym. Po otrzymaniu przez Stronę faktury VAT dokonywany jest podział kosztów wody i ścieków w proporcji zgodnej z porozumieniem, następnie wspólnota BB zwraca koszty dostawy wody i ścieków.

Strona stoi na stanowisku, iż powyższe działanie nie jest sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie jest zobowiązana do wystawiania faktur .

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Ustawodawca w w/w artykule definiującym podatnika podkreślił, że podatnikiem jest (między innymi) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Uwzględniając powyższe przepisy, odsprzedaż wody i odprowadzanie ścieków dla Wspólnoty Mieszkaniowej BB należy traktować jako dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wykonując w/w czynności może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 10.000,00 euro (art. 113 ust. 5 w/w ustawy).

Z przedstawionych powyżej przepisów podatkowych i ze stanu faktycznego zawartego we wniosku z dnia 26.03.2007r. wynika, iż Wnioskodawca udostępniając przyłącze do sieci wodno - kanalizacyjnej sąsiadującej wspólnocie mieszkaniowej staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura vat, fakturowanie, podatek od towarów i usług, udział w kosztach, wspólnota mieszkaniowa, wystawienie faktury, zwrot kosztów
Data aktualizacji: 15/10/2012 14:10:41

Czy jako następca prawny po zmarłym ojcu, mam prawo do księgowania w koszty uzyskania przy...

Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu ) uzupełnionego w dniu...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług budowlanych

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2004 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego 10.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego...

Wnioskodawca ma prawo wystawiać noty korygujące w formie papierowej do faktur wystawianych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy rozliczać z krajowym kontrahentem opłaty za przejazdy płatnymi autost...

Jednostka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz hurtowego i detalicznego handlu owocami i warzywami krajowymi oraz zagranicznymi pochodzącymi z krajów Unii Europejskiej. Strona świadcząc...

Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowychPrawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów związanych z realizacją projektu pnPrawo do odliczenia po 1 grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji inwestycyjnej otrzymanej z Urzędu GminyZakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawiania faktur za opakowania zwrotneJak powinny być wystawiane faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.