Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zobowiązany jest do wystawienia faktury ze stawką zwolnioną dokumentującą przedmiotową usługę

Urząd Gminy będący podatnikiem podatku od towarów i usług, zawarł umowę cywilno- prawną z Komendą Policji na dostarczanie energii cieplnej. Kwotę za dostarczenie energii cieplnej stanowi koszt zakupu węgla i koszt utrzymania palacza.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Uwzględniając powyższą definicję, dostarczanie energii cieplnej stanowi dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22 %, określoną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług został określony w art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a cyt. wyżej ustawy, w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu tych dostaw. Zatem dla dostaw energii cieplnej ustawodawca określił zasady powstawania obowiązku podatkowego w sposób odmienny od zasad ogólnych. Jeśli dostawy dokonywane są na podstawie umów, gdzie termin płatności nie został określony, to wówczas obowiązek podatkowy powstaje wg zasad ogólnych, a więc także z uwzględnieniem postanowień art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106 ust 1 w/w ustawy, podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Fakturę VAT oznaczona wyrazami FAKTURA VAT wystawia czynny podatnik VAT posiadający numer identyfikacji podatkowej, co wynika z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 971).

Zatem Urząd Gminy będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązany jest wystawić na rzecz usługobiorcy fakturę VAT potwierdzającą dokonanie sprzedaży energii cieplnej, która podlega opodatkowaniu z chwilą upływu terminu płatności określonego w umowie.

Stwierdzić przy tym należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania § 8 ust 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którym od podatku zwalnia się usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy (tj. usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych) oraz usług komunikacji miejskiej.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, dostawa, energia cieplna, faktura VAT, obowiązek podatkowy, stawki podatku, zwrot podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 09/01/2013 21:00:01

Urząd Skarbowy Kozienice 26-900 ul. Parkowa 5

Zasięg terytorialny miasta gminy Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów powiaty kozienicki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 20101010100007072221000000 VAT 67101010100007072222000000 PIT...

Czy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodujące...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29-08-1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25-11-2005 r...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście 50-044

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Wrocław pod nazwą Śródmieście gminy powiaty województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 41101016740005502221000000 VAT 88101016740005502222000000 PIT 38101016740005502223000000 budżetowe...

Wymiana i archiwizacja e-faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Wschowa 67-400 ul. Zielony Rynek 7Miejsce dokonania dostawy towarów przez podatnika VAT, nabytych na terytorium Niemiec i przesłanych bezpośrednio odbiorcy z NorwegiiObowiązek zaliczenia do przychodów 2004 r. kwoty wynikającej z faktury wystostawionej w 2005 rokuCzy od otrzymanych przez Kancelarię, a zasądzonych przez Sąd od pozwanego na rzecz powoda, kosztów zastępstwa procesowego, należy płacić podatek VAT?Jaki kurs waluty obcej należy stosować przy wystawianiu faktur VAT do godziny 11:), a jaki po tej godzinie ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.